Законодателство

GSMA ще работи с Еврокомисията за новата Дигитална стратегия

Владимир Владков

Телекомите ще играят стратегическа роля в цифровата пътна карта на Европа

Браншовата организация на големите оператори GSMA приветства визията на Европейската комисия, изразена в публикуваната Дигитална стратегия на ЕС, която разпознава свързаността като най-фундаменталния аспект на дигитализацията.

Преобразуването на Европа в най-свързания континент задължава ЕК и телеком секторът да преодолеят сериозни предизвикателства. В стратегията трябва да бъдат разгледани още много структурни промени, включително за малките научно-развойни инвестиции. За да се намали зависимостта на Европа от чуждестранни технологични компании, ЕК трябва да създаде устойчива структура за дигиталната индустрия.

GSMA, която представлява интересите на над 200 европейски телекома, е готова да работи с ЕК за постигане на много от целите за 2025 г., особено по отношение на 5G, кибер сигурността, данните, цифровата грамотност и климатичните промени.

"Европейските мрежови оператори ще формират основата на бъдещата икономика в региона, заяви Афке Шаарт, вицепрезидент на GSMA и ръководител за Европа, Русия и ОНД. - Готови сме да работим с европейски лидери, за да предоставим защитени 5G мрежи, да създадем наистина единен пазар на данни, да обучим на нови цифрови умения и да намалим парниковите газове", допълва тя.

Мобилната индустрия ще подкрепи плана на Еврокомисията за:
  • Ускоряване на гигабитовата свързаност: GSMA подкрепя амбициозно преразглеждане на Директивата на ЕК за намаляване на разходите за широколентови услуги, която трябва да бъде разширена, за да включва и мобилни мрежи. "Оптимисти сме, че новата програма за Спектралната политика ще насърчи засилената координация в подкрепа на по-бързото внедряване на 5G", заяви Шаарт.
  • Постигане на киберсигурност от световна класа: За да допълни новия европейски набор от инструменти за 5G сигурност, GSMA разработи схема за оценка на сигурността на мрежовото оборудване, като очерта рамка за сигурност и създаде център за кибер информация за индустрията.
  • Създаване на истински единен пазар на данните: "Нашата обща цел е да създадем истински единен пазар на данни, на който личните данни да са защитени, но и предприятията да имат лесен достъп до почти безкрайно количество висококачествени индустриални данни", обяснява Шаарт. Дигиталните гиганти доминират все повече и завладяват непропорционален дял от цялата екосистема. Налагането на европейския закон в областта на конкуренцията трябва да вземе това предвид при преразглеждането на насоките. По-високата степен на правна сигурност ще бъде наложителна при разглеждането на нови форми на сътрудничество, коментират от GSMA.
  • Осъществяване на "Зелената сделка": 5G мрежите са по-ефективни при преноса на данни и те ще помогнат на Европа да премине към тях от по-старите, по-неефективни мрежи, подобрявайки енергийната ефективност в дългосрочен план. "В краткосрочен план вероятно ще се увеличи използването на електроенергия, но се очаква въглеродните емисии да намалят, тъй като европейските оператори инвестират в повече възобновяема електроенергия за захранване на своите мрежи. В допълнение спестяванията на емисии от цифровата технология бяха 10 пъти по-големи от глобалния въглероден отпечатък на самата мобилна индустрия през 2018 г. и това само ще се подобри с 5G", твърдят от GSMA.

Урсула фон дер Лайен

© EC - Audiovisual Service. Фотограф: Etienne Ansotte

Урсула фон дер Лайен


Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза: "Ние искаме цифровият преход да подкрепи нашата икономика, искате да открием европейски решения в цифровата епоха". Според нея, изкуственият интелект е свързан с Големите данни, с много данни. "Всички знаем, че колкото повече данни имаме, толкова по-интелигентни са нашите алгоритми, заяви фон дер Лайен. - Това е много просто уравнение. И затова е толкова важно да имаме достъп до данните, които са там. Искаме да предоставим на нашите предприятия, но и на нашите изследователи, както и на доставчиците на публични услуги по-добър достъп до данни. Всички знаем, че генерираме всеки ден купища данни. Днес например глобалното количество данни, което ще бъде генерирано, след 5 години ще бъде генерирано само от Европа."

Председателят на Еврокомисията смята, че Европа има предимство относно качеството на данните, с които разполага, осигурени от широко икономическо разнообразие на европейските малки и средни предприятия. "Следователно данните, които се събират в Европа ежедневно, са много разнообразни и богати: данни за индустрията, търговски данни, данни от фабрики, машини, автомобили, метеорологични станции са малка част от тях. Факт е, че по-голямата част от данните, които събираме днес, не са използвани нито веднъж. И това не е устойчиво. В данни, които събираме, се крие огромно количество ценни идеи, потенциални иновации, неизползван потенциал, който трябва да разгърнем", допълни тя.

Затова в Европа трябва да се създадат пространства с данни, в които не само да се съхраняват данните, но и те да се споделят с други. "Ето защо искаме да създадем европейски пространства от данни, в които предприятията, правителствата и изследователите могат не само да съхраняват своите данни, но и да имат достъп до други данни, необходими за иновациите си", обясни тя.

Научните изследвания са класическият пример. "Трябва да съхранявате своите данни, но е от изключителна важност и интерес за изследователите да имат достъп до данните на други изследователи, за да преминат в нови области и да стимулират иновациите. За да създадем тези пространства за данни на Европейския съюз и облачната инфраструктура, искаме да стимулираме инвестиции в размер на 4 до 6 милиарда евро, заяви фон дер Лайен. - Добавена стойността на икономиката на данните е огромна. В Европейския съюз това са 300 милиарда евро още днес, т.е. 2,4% от брутния вътрешен продукт. След 5 години тази стойност ще бъде три пъти по-голяма. Това означава създаване на работни места. Днес имаме 5,7 милиона работни места, след 5 години ще са приблизително 11 милиона работни места. Следователно, фокусът ни в Стратегията за данни и в Бялата книга за изкуствения интелект е върху уменията. Нуждаем се от тези умения, за да запълним работните места, за които току-що говорих", каза още тя.


Урсула фон дер Лайен

© EC - Audiovisual Service. Фотограф: Etienne Ansotte

Урсула фон дер Лайен


Урсула фон дер Лайен цитира книгата на Ювал Харари "21 урока за XXI век", според когото "хората винаги са били много по-добри в измислянето на инструменти, отколкото в разумната им употреба". Относно т.нар. "нови инструменти" като изкуствения интелект и машинното знание, тя добави: "Искаме гражданите да се доверят на новата технология. Технологията винаги е неутрална, зависи какво правим с нея. И затова искаме прилагането на тези нови технологии да заслужи доверието на нашите граждани. Именно затова насърчаваме отговорен, насочен към човека подход към изкуствения интелект. Ще бъдем особено внимателни със секторите, в които са основните човешки интереси и прав. Сред тях са например наемането на персонал, здравният сектор, но също така транспортът, полицията и правоохранителните органи", заяви председателят на ЕС, добавяйки, че изкуственият интелект трябва да служи на хората и затова винаги трябва да се съобразява с техните права. "Критичните решения винаги трябва да бъдат контролирани от хора", убедена е фон дер Лайен. Тя сравни тестването на "високорисков изкуствен интелект", т.е. такъв, който потенциално може да интерферира с човешките права, с тестването и сертифицирането на останалите продукти, които се пускат на единния европейски пазар като - коли, химически продукти, козметика и играчки.

"Като цяло днешното послание е, че изкуственият интелект е огромна възможност в Европа, за Европа. Имаме много, но трябва да разгърнем нашия потенциал. Искаме тази иновация в Европа. Искаме да насърчим нашите фирми, нашите изследователи, иноваторите, предприемачите да развиват изкуствен интелект. И искаме да насърчим нашите граждани да се чувстват уверени да го използват. В Европа по принцип имаме всичко необходимо, но трябва да разгърнем този потенциал", каза в заключение Урсила фон дер Лайен.

Снимка: Урсула фон дер Лайен. Източник: EC - Audiovisual Service. Фотограф: Etienne Ansotte
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X