Законодателство

Електронното управление е важна мярка за борба с демографската криза, смятат от БСК

Иван Гайдаров

Липсват своевременни действия за интегриране на съществуващите електронни регистри, публикуване на агрегирана информация и данни и използване за различни функционалности и приложения, включително на сключените трудови договори, осигурените лица, на електронния и образователен профил на българските граждани, на т. нар. електронно здравно досие, а в по-широк план за ускорено въвеждане на ефективно електронно правителство и управление.

Това е един от основните нерешени проблеми, свързани с подобряването на демографското състояние на България, посочени в позиция на Българската стопанска камара (БСК). В документа, изпратен до социалния министър Бисер Петков и председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Марияна Николова след последната среща на съвета, са оразени коментарите на работодателската организация по отношение на обсъжданите мерки, различни предложения за тяхната оптимизация, както и предизвикателствата, които трябва да бъдат решени.

От БСК подкрепят мерките за еднократни обезщетения и данъчни облекчения за раждане на деца, данъчно облекчение на ипотечните заеми на млади семейства, като добавят, че трябва да бъдат обсъдени и такива за млади семействата с деца, които ползват единствено жилище под наем, както и идеята за безплатни детски градини и целодневно предучилищно образование. Едновременно с това от организацията акцентират, че трябва допълнително да се оцени очакваното въздействие на всички предложени мерки върху бюджета и да се предвиди компенсиращо намаление на неефективните разходи, оптимизиране на дублиращи се структури, възнаграждения и заетост в отделни звена на държавната администрация.

Сред проблемите, които трябва да се имат предвид, в декларацията са посочени липсата на действащ механизъм и отговорни институции за изготвяне на дългосрочни макроикономически прогнози, липсата на национална законова рамка за стратегическото планиране, необходимостта от децентрализация на публичните финанси в отговор на многобройните функции вменени в отговорност на общините, както и
липсата на каквито и да е стъпки от страна на правоприлагащите органи и общините за налагане на режима на адресна регистрация през последните 30 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X