Законодателство

НУРТС отрича да е отговорна за безпрецедентното спиране на Хоризонт

Иван Гайдаров

Датите за профилактика на отделните предаватели, чрез които се разпространяват програмите на БНР, са известни на медията от 30.11.2018 г., когато НУРТС България е изпратило окончателния график за профилактика през 2019 г. Не са постъпвали възражения или коментари от страна на БНР. Договорът между НУРТС България и БНР възпроизвежда нормативните задължения на първите, произтичащи от Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба, радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, приети от КРС и обнародвани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2007 г. Съгласно този нормативен акт НУРТС България ЕАД е задължено да извършва периодични профилактични прегледи и настройки на предавателните съоръжения по определен график. Това се казва в позиция на доставчика на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи на територията на Република България - НУРТС България. По този начин компанията отговаря на обвиненията, че тя стои зад спирането на сигнала на БНР преди дни.

Според позицията в посочения документ Комисията за регулиране на съобщенията ясно указва, че профилактика на електронните съобщителни мрежи се извършва поне веднъж в годината, като предварително се уведомява КРС и аудиторията. "Целта на профилактиката е да не се допуска спиране на сигнала на излъчваните в ефир радио- и телевизионни програми поради авария и дефектирали съоръжения. Профилактиката не се провежда в национален мащаб, а засяга само предавателите от определена кула на НУРТС. Годишният план за профилактика е съставен по начин, който да позволява изключване на отделни предаватели при минимално засягане на интересите на крайните потребители. Последните могат да слушат/гледат програмата чрез други предаватели, които в голяма степен припокриват своя обхват", категорични са от доставчика на на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи.

От компанията обръщат внимание, че профилактиката на дадено съоръжение по графика, не означава пълна липса на приемен сигнал на програма "Хоризонт" в зоната на обслужване на съответния предавател.

"Минималната степен на засягане на аудиторията на програма Хоризонт е демонстрирана многократно. През месец март и август 2019 г. са извършвани дейности по профилактика и поддръжка на КРТЦ Витоща. Спирането на работата на предавателя за извършване на тези дейности не е довело до липса на сигнал на програма Хоризонт на територията на град София и не са постъпвали сигнали и възражения, нито от БНР, нито от слушателите на неговите програми", акцентират от НУРТС България
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X