Законодателство

БСК иска рестарт на дебата за въвеждане на електронна трудова книжка

Иван Гайдаров

Българска стопанска камара (БСК) настоява за възобновяване на дебата за създаване на електронна трудова книжка, която постепенно да замести хартиената, като крайната цел е създаване на електронно трудово-осигурително досие. Това става ясно от позиция на работодателската организация, изпратена до миснистъра на труда и социалната политика Бисер Петков, във връзка проекта на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, публикуван на Портала за обществено обсъждане на 24.09.2019 г.

От БСК напомнят също така, че на създадената към НСТС работна група през 2014 г. идеята е срещнала подкрепата на всички представителни работодателски и работнически организации, както и на ИА "Главна инспекция по труда". "Независимо от взетото решение съставът на работната група да бъде разширен с представители и на други заинтересовани институции (НАП и НОИ), действия в тази посока не бяха предприети и на практика дейността на групата беше замразена", се казва още в позицията на БСК.

От работодателската организация изброяват и ползите, които би донесло въвеждането на електронна трудова книжка като част от бъдещото трудово-осигурително досие на гражданите:

- Минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и пр.;

- Повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство и увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване на дела на трудово-осигурителни измами. Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник/служител, работодател, контролни органи и др.);

- Намаляване на административната тежест за работодателите – отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3, тъй като информацията ще се попълва в електронната трудова книжка;

- Структуриране и обединяване на информацията в национален обхват, което позволява допълнителен анализ, който да се ползва като допълнителен инструмент при формиране и провеждане на политики на пазара на труда;

- Електронният регистър предоставя възможност за последващ обмен и интегриране на данни с информационните регистри на други институции – напр., ГРАО, НАП, НОИ, НЗОК и др.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X