Уеб Приложения

ИАНМСП стартира пилотна схема за ваучери за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Владимир Владков

Пилотна ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на малки и средни предприятия обяви Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на икономиката. Схемата се финансира от ОП "Иновации и конкурентоспособност", а българските компании, които искат да кандидатстват за тази безвъзмездна финансова помощ, могат да подадат своите документи от 31 август до 30 септември (до 16:30 ч.).

Кандидатстването се осъществява само чрез електронно генериран формуляр през системата ИСУН 2020, а необходимите документи и условията за кандидатстване са публикувани на сайта на агенцията.

Чрез ваучерната схема ще бъдат подкрепени 450 предприятия, като общият бюджет е 9,18 милиона лева. На малките и средни фирми ще бъдат предоставяни два типа ваучери - за 5000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. - за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Кандидатите могат да избират услугите на одобрени компании, доставчици на ИКТ услуги, като списъците с около 300 фирми също са публикувани на са сайта на ИАНМСП. Има и кратък списък с неодобрени ИТ фирми (общо 15, включително Варненски свободен университет, SeeNews и Хай Компютърс).

Ваучерната схема се осъществява по договор, подписан от ИАНМСП. "Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството", обясняват от агенцията.

Какви ИКТ услуги могат да заявят българските малки и средни фир ми:
  1. Ваучери тип 1 на стойност 5000 лв. без ДДС (6 хил. лв. с ДДС) ще се дават за уеб базирани ИКТ услуги. Сред тези услуги могат да са решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения, фирмени/корпоративни уеб сайтове, вкл. за електронна търговия, както и опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.
  2. По-скъпите ваучери тип 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС (24 хил. лв. с ДДС) ще се дават на одобрени кандидати, които търсят ИКТ услуги за дигитален маркетинг, услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо). Ваучерите могат да се използват и за софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор, издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи, както и за осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която впоследствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация.
    Ваучер за 20 хил. лв. могат да получат и фирми, които търсят ИКТ услуги (софтуерни решения) за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Третият вид ИКТ услуги са свързани с осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите. Могат да бъдат внедрявани продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X