Телеком Услуги

ECTA призова за отваряне на мобилния пазар към виртуални оператори у нас

Владимир Владков

В България са нужни промени в регулацията, намеса на регулаторните органи, включително КЗК, за да могат малки и средни оператори да започнат да предоставят мобилни услуги през изградените сега мобилни мрежи. По данните на КРС у нас работят над 600 оператора, но на редица места потребителите имат избор от максимум двама оператора, а на други вариантът е само един. Необходими са както мерки за защита на малките оператори, така и подобряване на условията за споделяне на мрежите. Това стана ясно на почти 4-часовата конференция с фокус върху пазара в България на асоциацията ECTA (Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации), чийто зам.-председател от април т.г. е Невен Дилков, управител на Neterra. От ECTA ще организират подобни семинари всеки месец с фокус върху дадена страна от ЕС.

Въпреки че България доскоро беше давана за пример като страна с най-бързия и достъпен интернет в света, напоследък започва да изостава дори в това отношение. Най-показателно е последното място според индекса DESI на Европейския съюз за навлизането на цифровите технологии. Този индекс отчита не само свързаността, но и използването на онлайн услуги, интегриране на ИТ технологиите сред домакинствата и бизнеса, както и в публичния сектор. Според DESI, делът на домакинствата, които разполагат с поне 100 Mbps интернет връзка, е под 11%, докато средноевропейското ниво е почти 25 на сто.

ECTA призова за отваряне на мобилния пазар към виртуални оператори у нас

През последните месеци станахме свидетели на това как цифровите технологии ни дават възможност да развиваме своя бизнес, да продължим своето образование, да участваме в социалния и икономически живот, макар и при доста предизвикателни обстоятелства". Социалното общуване, електронната търговия, дигиталният бизнес - всички те преобразуват нашия свят. Свидетели сме на това, че цифровата икономика създава всеки ден огромни възможности, допринасяйки за ръста на инвестициите и повишаване на конкурентоспособността, заяви при откриването Веса Терава, директор на ГД "Съобщителни мрежи, съдържание и технологии" в Европейската комисия. - 30 на сто от икономическия растеж в ЕС през последното десетилетие е постигнат благодарение на инвестициите в ИКТ продукти и услуги, а 36% от повишената продуктивност на работната сила се дължи на цифровите технологии", допълни той.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X