ERP/BI/CRM

ФТС придоби Microsoft бизнеса на Дайнамик Солюшън

Иван Гайдаров

ФТС България обяви, че през февруари 2021г. компанията е финализирала споразумение с Дайнамикс Солюшънс (Dynamic Solutions), на базата на което ФТС придобива Microsoft бизнеса на Dynamic Solutions.

Изминалата година показа, че компанията притежава гъвкавост и успешно се справя с предизвикателствата и извънредните обстоятелства. За 2020г. компанията отчете 60% ръст на броя нови проекти и 70% ръст на Microsoft Dynamics проектите, които се реализират в облачна среда. ФТС осъществи сделката по придобиването на Microsoft бизнеса на Dynamic Solutions в изпълнение на дългосрочната си стратегия за растеж и затвърждаване на лидерската си позиция на Microsoft Dynamics партньор.

В резултат от споразумението ФТС поема обслужването на Microsoft клиентите на Dynamic Solutions. Целият екип на Dynamic Solutions от опитни и мотивирани Microsoft консултанти и програмисти се присъединява към ФТС. Обединеният екип и експертизата, която ФТС има в областта на Microsoft Dynamics, облачните Microsoft решения, Data & Analytics, ще позволят на компанията да реализира мащабни ИТ проекти с предлагане на industry-specific решения за локалните и регионалните клиенти на ФТС.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X