Отворен Код

Броят на разработчиците в Github се очаква да достигне 100 млн. през 2025

Александър Главчев

Платформата за разработчици GitHub обяви, че очаква броят на потребителите ѝ да нарасне над двойно през следващите пет години. Към момента те са 46 млн., до края на 2025 г. се очаква да достигнат 100 млн.

Докладът "2020 State of the Octoverse", публикуван на 2 декември, показва, че през последната година на популярния сайт за споделяне на изходен код са се появили над 60 млн. нови хранилища и са били внесени над 1,9 млр. промени и допълнения на във вече споделени проекти. По-голямата част от този ръст е дошъл извън Съединените щати, а 66% от активните потребители днес са базирани извън Северна Америка.

Приносът на САЩ е намалял от 30,4% през 2015 г. до 22,7%. Разработчиците представляват най-широкия кръг държави, като 9,76% от тях се намират в Китай и 5,2% в Индия.

"Оценявайки перспективите пред софтуера с отворен код прогнозирайки увеличаване на броя на разработчиците до 100 милиона през 2025 г., очакваме дялът на американския принос за проекти с отворен код да намалее до 16,4%, се казва още в доклада. - В същото време ще се увеличи приносът от Китай (13,3%) и Индия (7,9%). Ръст ще се наблюдава и в Южна Америка и Африка, по-специално в Бразилия (3%) и Нигерия (1,5%)."

През 2020 г. 34% от потребителите на GitHub се намираха в Северна Америка (спад с 2% спрямо миналата година), 30,7% бяха в Азия (увеличение с 1,1%) и 26,8% - Европа (увеличение с 0,1%).

Броят на потребителите на сайта нараства не само благодарение на разработчиците. Все по-често там има учители; също така нови членове на общността включват учени и изследователи на данни. Докладът GitHub се фокусира върху проблемите на общността, сигурността и производителността. Могат да се отбележат още няколко интересни факта:
  • Десетте най-популярни езика в GitHub в низходящ ред са: JavaScript, Python, Java, TypeScript, C #, PHP, C ++, C, Shell и Ruby. Популярността на езиците се класира според броя на уникалните потребители, които са допринесли за публични и частни хранилища със съответния езиков маркер.
  • 5646 нови хранилища са свързани с COVID-19.
  • 17% от уязвимостите са идентифицирани като еднозначно злонамерени. Останалите 83% са резултат от грешки.
  • Вероятността активно хранилище с поддържана екосистема да получи сигнал за нарушение на сигурността през следващата година е 59%.
  • Уязвимостите често остават незабелязани повече от четири години. Веднъж открити обаче, поддържащите софтуерните пакети, както и общността за сигурност, издават актуализации в рамките на средно четири седмици.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X