Софтуер

Swift става език за машинно обучение

Александър Главчев

Преминавайки към създаването на Swift 6, разработчиците на програмния език на Apple са определили своите приоритети. Сред тях са планове за доработка на езика за използването му за машинно обучение.

Apple не е единствената компания, развиваща подобни функционалности в Swift. Google вече интегрира в него библиотека аз обучение TensorFlow, в рамките на проект, наречен Swift for TensorFlow. Общността на езика пък създаде библиотеката Swift Numerics, която също може да се използва за машинно обучение.

Освен към машинно обучение развитието на Swift се очаква да включва и интерфейси за вариативни шаблони (variadic generics) и разширяване на DSL възможностите. Предвижда се също така да се появят нови решения за основните функции на езика като управление на паметта и паралелно програмиране. В януарския бюлетин на Apple се посочват още няколко цели при разрзботката на Swift 6:

- Използване на опита на хора, демонстриращи висока производителност и изпитващи удоволствие от програмирането на този език. Тук се отнася и ускореното сглобяване на програми, подобрената диагностика и др.

- Разширение на софтуерната екосистема на Swift, включително на количеството поддържани платформи. Планира се също поддръжка на крос-платформени инструменти, като Language Server Protocol и Swift Package Manager, както и инструменти за форматиране и рефакториран на код. Перспективно направление е и създаването на богата екосистема от библиотеки с отворен код.

Езикът Swift, представен през 2014 г., постепенно трупа популярност. В класацията на Tiode преди една година той бе на двадесето място, а през февруари 2020-та е вече на десето. Най-актуалната му версия е 5.2, кaто до появата на Swift 6 се очаква да появят още 5.Х версии.




© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X