Софтуер

Нова HR платформа оптимизира процесите по управление на човешките ресурси в МСП

Иван Гайдаров

Близо 97% от всички компании в България влизат в дефиницията за малки и средни предприятия (МСП) (370 000), което представлява 75,4% от трудовата заетост в страната. В същия момент обаче при 80% от тях се наблюдава ниска иновационна активност, а 88% твърдят, че страдат от недостиг на кадри. Затова и софтуерната компания ТехноЛогика решава да подаде ръка на този огромен сегмент от българския бизнес, като модифицира вече наложилата се повече от 23 години на пазара платформа за управление на човешките ресурси за корпоративни клиенти – HeRMeS – и я пригоди към неговите нужди.

Към днешна дата HR платформата HeRMeS е лидер на българския пазар и се използва както от всички телекоми в България, Македония и Сърбия, така и от осем от десетте големи банки у нас, което позволява на ТехноЛогика да натрупа значителен опит и набор от добри практики в сферата на управлението на човешки ресурси, подходящи за българските условия.

"HeRMeS eXpress e версия, оптимизирана за малки и средни компании. Този продукт се предлага под формата на SaaS (Software-as-a-Service) и решава редица предизвикателтва пред бизнеса, тъй като няма ръководител у нас, който да не се оплаква от липсата на кадри. По този начин, стъпка по стъпка управлението на човешките ресурси се превръща в приоритет за всяка една компания, независимо от големината ѝ и бранша, в който оперира", категоричен бе по време на официалното представяне Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика.

По думите му, за разлика от корпоративната версия на софтуера, който обслужва големи компании с вече изградени вътрешни процеси, модификацията за МСП е насочена към организации, узряли за необходимостта да инвестират в човешки ресурси, но разполагащи с ограничен брой HR специалисти. "По тази причина решихме да внедрим целия си опит в сферата на управлението на човешки ресурси в един продукт, от който могат да се възползват МСП. В това решение са вложени процеси и процедури по тяхната реализация, внимателно подбрани и апробирани, така че да се убедим, че той наистина е подходящ за компаниите от този сегмент", коментира още изпълнителният директор на ТехноЛогика.

"Малките и средните предприятия в България имат нужда от иновации, които да им помогнат да повишат ефективността си. Те трябва да са ориентирани към най-ценния ресурс – човешкия фактор. Именно поради тази причина ние решихме да предложим опита си в тяхна услуга. Освен това, ако преди пет години клиентите на нашата HR платформа бяха предимно компании с над 1000 служителя, където ние можехме да автоматизираме вече утвърдени HR практики, сега забелязваме сериозен интерес от по-малки организации, които нямат нужната зрялост на HR процесите си. Те нямат и достъп до консултантски услуги, заради което ние сметнахме, че едно събиране на най-добрите практики от българската действителност в подобно решение, биха били от голяма полза", обясни от своя страна Петя Димитрова, ръководител на звеното за разработка на платформата.


Нова HR платформа оптимизира процесите по управление на човешките ресурси в МСП

По думите ѝ друг основен проблем за МСП идва от факта, че за тях времето е изключителено важно - ако една голяма компания може да си позволи да отдели ресурси и време от HR екипа си за внедряване, обучение и тестове на нов софтуер, то този лукс е недостъпен за тях. Но ТехноЛогика има отговор на това предизвикателство.

"Направили сме самото взаимодействие със системата да се извършва по един лесен и интуитивен начин. Нещо повече, платформата има контекстуален помощник, който подсказва какви са стъпките и възможностите във всеки един екран. По този начин работата с нея не изисква никакъв период на обучение – в момента, в който се направи абонамент, специалистите могат да започнат да работят с нея веднага", обясни Огнян Траянов.

Освен това, всеки клиент може да стартира с определен модул, но впоследствие да включи и останалите, от които има нужда, когато сам прецени. Всяка една информация се въвежда само веднъж и после фигурира във всички активни модули.

Спецификации на HeRMeS eXpress

По думите на Петя Димитрова Hermes Express e услуга, подходяща за компании с между 20 и 250 служителя и малки HR екипи, които обикновено се занимават с множество разнородни бизнес процеси. "Реално платформата няма ограничение в сферите на дейност и географските локации на клиентите. Някои от пилотните ни проекти са с частни, високоиновативни компании, други оперират в държавния сектор", обясни тя и добави, че HeRMeS eXpress е насочена основно към организации, които имат фокус върху управлението на човешките ресурси, осъзнали важността на този капитал.

Едновременно с това, платформата HeRMes eXpress стимулира висока ангажираност към управлението на човешките ресурси от цялата компания, извеждайки тези процеси от тесния кръг на HR отдела.

"Ние даваме възможност преките ръководители да бъдат въвлечени ежедневно в управлението на човешките ресурси, чрез редица функционалности. Те имат постоянен достъп до информация за всеки един свой служител и възможност да въвеждат данни за неговото представяне. Това става през секцията Self Services, която може да бъде достъпена по всяко време, от всякакво устройство както от ръководители, така и от служители", обясни Огнян Траянов.

Платформата също така позволява двупосочна комуникация, като дава възможност на служителите да заявяват услуги към HR отделите – служебни бележки, карти за градски транспорт и т.н. Добавена стойност на платформата дава и фактът, че по същество тя комбинира HR процеси и законово регламентираните дейности, които специалистите в сферата трябва да извършват, подавайки информация към съответните държавни институции.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X