Софтуер

Система за дигитален мониторинг повишава ефективността на производството в Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria

Мария Динкова

Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria, производител на силови трансформатори и стъпални регулатори в страната и чужбина, повишава производството си чрез интегриране на система за дигитален мониторинг. Очаква се въвеждането на решението да подобри ефективността с между 5-10%. Към момента общо 17 производствени машини вече използват MDCplus с цел следене на общата ефективност на оборудването, събиране на данните са основните причини за престой и сортиране на информацията за техническо обслужване и ремонт. .

"Развитието на компания и излизането на новите пазари може да бъде постигнато само чрез непрестанно усъвършенстване и модернизация на целия процес на работа, за да се осигури високо качество и конкурентоспособност на продукцията, напълно отговаряща на изискванията на пазара. Всичко горепосочено налага въвеждането на съвременни системи за управление на технологическите процеси, за да може нашата компания да остане на високото ниво, към което винаги се е стремяла. Благодарение на RAPID PROGRESS успешно внедрихме системата. MDCplus от Zyfra ни помага да оптимизираме нашите производствени процеси и така да намалим разходите и да подобрим качеството на нашата продукция", отбелязва Валерий Николов, директор на отдела Tap Changers в HHIB.

MDCplus е софтуерен и хардуерен комплекс, който контролира работа на целия машинен парк и производствения персонал на предприятието, анализира получените данни и предоставя отчети за ефективността на производство. Освен мониторинга на повърхностните данни, като вибрация и температура, той предлага допълнителни възможности, позволяващи да бъдат проследени измерваните параметри, като скорост на въртене на шпиндела за определен период на работна смяна. Системата дава възможност също така да се види в реално време цялата картина на ставащото в предприятието и да се подготвят отчети за конкретен тип ползвател (инженер, икономист и др.).

"Повишаване на ефективността на производството и намаляването себестойността на продукция се постигат чрез упорит труд в три основни области: създаване на условия за максимално ефективно използване на оборудване, прецизен контрол на технологически процеси и проследяване на престой" – посочва А. Задорожни, изпълнителен директор на бизнес развитие на Zyfra.

Проектът се реализира от дистрибутора на Zyfra - RAPID PROGRESS, който отговаря не само внедряването на системата в предприятието, но също така обучава персонала и осигурява последващата техническа поддръжка.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X