Софтуер

Нов български софтуер се грижи за анонимизацията в MS WORD и MS EXCEL

Иван Гайдаров

Група български специалисти представиха нов решение, насочено към сигурната анонимизация и псевдо-анонимизация на данни в MS Word и MS Excel. Clyp.eu е първото подобно решение, което позволява да замените
вашите лични и конфиденциални данни със специални идентификатори, които правят документите сигурни за работа, съхранение или изпращане. Данните могат да бъдат възстановени при определени условия за сигурност или да бъдат "забравени". Системата е насочена не само към постигане на изискванията на GDPR, а и към принципно нови възможности за боравене с данни.

Традиционният подход за защита на данните предполага защита на цели
документи, които само потребители с права имат право да достъпват, а всички останали – не. Този подход не позволява лесното споделяне на части от документа и не дава възможност на служители и външни партньори да работят по файл, без да имат достъп до неговата лична и конфиденциална част. Clyp позволява да бъдат защитени само тези части от документа, които трябва, а частите, които не съдържат лична и конфиденциална информация, да бъдат отворени за работа. След като работата по документа приключи, личните и конфиденциални данни в
него могат да бъдат възстановени.

По този начин Clyp позволява на корпоративните юристи да подготвят договори без в тях да има лични данни, а на счетоводителите - да
изпратят ведомост за заплати без видима лична информация.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X