Софтуер

Най-напредналите икономики в Европа изостават в дигитализацията, сочи доклад на Kyocera

Иван Гайдаров

Технологичният напредък и дигиталната ера провокират организациите от всички краища на Европа да навлязат в напълно различна работна среда, но не всички географски региони се развиват еднакво бързо и някои изостават значително от други. Това е основният извод от резултатите на проучването на Kyocera - Business Digitalisation in Europe Outlook 2019 – което предоставя задълбочен поглед върху начина, по който компаниите на Стария континент реализират стратегиите си за дигитална трансформация. Проучването обхваща 1750 представители на бизнеса - от специалисти на свободна практика до професионалисти от международни корпорации - на седем европейски пазара.

Според резултатите бизнесът в Холандия се гордее с най-високите нива на дигитализация на своята документация (74%), следвана от Италия (69%) и Турция (66%). Други развити икономики като Испания (64%), Обединеното кралство (61%), Франция (60%) и Германия (47%) изостават в тази класация. Статистиката говори, че компаниите в тези страни са в неравностойно положение, тъй като техните конкуренти получават сериозно предимство, рационализирайки операциите си.

Освен това проучването разкрива, че процесът на автоматизация на бизнес процесите ще се ускори в рамките на следващите няколко години, тъй като девет от всеки десет компании твърдят, че обмислят действия в тази посока през следващите 12 месеца.

"Виждаме как компаниите се сблъскват с различни предизвикателства като намирането на жизненоважна информация и съхраняването на документация, без да осъзнават, че на пазара съществуват много по-оптимизирани решения за управление на документи и по-конкретно инструментът Content Services", обяснява Майкъл Пауъл, експерт софтуерни продукти в Kyocera Document Solutions Europe.

По думите му измерените нива на дигитализация и автоматизация показват, че дори икономиките, които се определят като развити, все още имат да свършат много работа, а решенията на проблемите им са свързани с най-новите технологии, които водят до по-голяма ефективност.

Развитието на решения като Content Services, платформа за управление на корпоративното съдържание и документи, означава, че вече е по-лесно от всякога предприятията да търсят технологични решения за повишаване на своята ефективност. Въпреки изследванията, които показват, че 44% от компаниите не са наясно, че тези решения съществуват, те вече оказват голямо влияние в различните сегменти и индустрии, като помагат за постигането на по-голяма производителност на работното място, решавайки проблемите при работата с хартия. В резултат на това използването на тази технология за автоматизация на бизнес процесите е стратегически приоритет за 35% от организациите, като тази тенденция се очаква да се засили.

Но сегментацията на бизнеса по отношение на дигитализацията не върви само по географски признак. Тази тенденция зависи и от рзмера на организациите - 72% от по-големите компании с над 500 служители вече са напреднали в това отношение, в сравнение с едва 41% сред малките организации и специалистите на свободна практика.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X