Софтуер

Софтуер на Онтотекст стигна до британския парламент

Computer World

Британският парламент е внедрил семантичната графова база GraphDB на българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД в своите онлайн публични услуги legislation.gov.uk и data.gov.uk. Първата от тях е портал за публикуване на оригиналните и променени версии на британските нормативни актове, както и архив на работата на законодателния орган. Втората пък подпомага потребителите да откриват отворени данни (open data), публикувани от различни държавни и местни институции. С помощта на тези данни потребителие могат да придобият по-ясна представа за работата на британските власти, както и да създават собствени приложения и услуги.

 

Семантичната база GraphDB е сред най-популярните в света и, освен от британския парламент, се използва още от Националния архив на Великобритания, Британския музей, медийните групи BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научното издателство Springer Nature, Центъра за британско изкуство Йейл, европейската база на културното наследство Europeana, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, компании от ранга на AstraZeneca и Raytheon.

Внедряването на българската семантична графова база в онлайн услугите на британския парламент модернизира възможностите за достъп до законодателната дейност на институцията, както и до различни масиви от отворени данни. Занапред това ще позволи на заинтересуваните потребители да откриват много по-лесно нужната им информация в интересуващия ги контекст, както и връзките между нея и други данни. Новите сайтове, работещи с GraphDB, са значително по-гъвкави, интерфейсът им е много по-интуитивен и лесен за използване, както и за интегриране с приложения, създадени от трети страни.

 

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X