Софтуер

Машини ще указват на хората какво да правят, а не обратното

Computer World

General Electric (GE) оборудва 650 петролни кладенеца на British Petroleum (BP) със системи, които позволяват предаване на оперативни данни към централна платформа. Те се използват за оптимизация работата на машини и, по думите на ИТ директора на GE, Джим Фаулър, в резултат тяхната ефективност е нараснала с 2 до 4%.

На пръв поглед цифрите не са много внушителни, но по думите на Фаулър, едно глобално повишаване с 1% на ефективността на енергетичния отрасъл би позволило да бъдат икономисани 90 млрд. долара.

Свързаните машини, анализите и мощните програмни платформи дават началото на нова епоха и примерът с нефтените находища на BP е показателен. “Днес вече машините в голяма степен указват на хората какво да правят, а не обратното”, подчератава Фаулър. В GE тези нововъведения се характеризират като сливане на информационни и оперативни технологии, имащи за цел създаване на нови ценности.

Машини, работещи под управлението на съвременни системи, могат да самостоятелно да диагностицират различни неизправности, което ускорява техническото обслужване и намалява вероятността от прекъсване на работата. GE използва този подход в своето приложение Field Vision, което се използва при обслужване на газови турбини и медицинска апаратура. Машините изпращат диагностични данни в централен хъб и при необходимост от замяна на някакви компоненти, то системата автоматично ги поръчва. Фаулър нарича този процес поредна революция при планирането ресурсите на предприятието (Enerprise Resource Planning, ERP), резултат от който ще бъде машинно планиране на ресурсите (MRP). Когато служителите от поддръжката идват на място, за да извършат ремонта, те вече разполагат с необходимите части и не трябва да хабят време за диагностика.

“Почти 75% от планирания обем работи се определя с помощта на изкуствен интелект – обелязва Фаулър. – Отрано е известно кои компоненти трябва да бъдат взети и какви умения трябва да притежават специалистите. Налице е пълен списък с материалите, съставени от машините планове, както и записи за проведените технически обслужвания.” От GE считат, че по този начин могат да се спестяват по 2,5 млн. долара годишно. 

Компанията предоставя достъп до технологията под марката GE Digital. Крайната цел е да бъдат намалени прекъсванията на клиентските системи и да се увеличи оперативната производителност. “Идеята се състои в това клиенти, които вече използват наши продукти, да получат допълнителна ценност – пояснява Фаулър. – В крайна сметка това обещава на компаниите да им донесе общо 10 млрд. долара.”

GE не само подобрява операциите чрез използване на машинни данни, но и все по-активно се задейства при реализиране на свои проекти в публичен облак. Компанията е реализирала програмната платформа Predix, играеща ролята на основен център за иновации. Тя може да използва както частни облачни ресурси, така и публични, включително Amazon Web Services и Microsoft Azure. По думите на Фаулър целта е да се ограничи използването на локални ресурси и да се пренасят новите приложения в публичен облак. Това е по-евтино за GE, но е редно да се отбележи, че не всички компании са съгласни с този подход. По оценка на Фаулър около 40% от инфраструктурата на General Electric е в публичен облак и този процент ще нараства.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X