Софтуер

Анализът на бизнес данни – задължителен компонент в стратегията на успешната компания

Computer World

Виргиния Стаматова

През 2017 г. сравнително младата автомобилна компания Tesla е оценена от по-скъпо гиганта General Motors, въпреки че той продава много повече автомобили. Това се дължи на факта, че инвеститорите се интересуват повече от бъдещето на дружеството, отколкото от неговата история. Една от причините за успеха на Tesla е дигитализацията: автомобилите на марката използват Големи данни, системи за анализ (BI) и IoT и така се превръщат в самоусъвършенстваща се машина. Сензорите на автопилотната система предават данни към централния офис и останалите коли на компанията.

По пътя на дигитализацията върви и брандът за спортни стоки Asics. Наскоро японската компания закупи приложението за бягане KeyRunners. В съобщение до медиите тя обясни, че да се произвеждат продукти вече не е достатъчно и затова се насочва към използването на инструменти, чрез които да поддържа мотивацията и емоцията у потребителите си. По същия път отдавна вървят и други спортни гиганти като Nike, Adidas и Puma.

Вече няма индустрия, в която успешните играчи да не залагат на активно и целесъобразно използване на информацията, за да постигнат увеличаване на рентабилността и подобряване на обслужването си. Как данните могат да доведат бизнеса до успех? Управление на финансовите потоци в условията на дигиталната икономика Проучване на Deloitte, обхващащо 400 компании, сочи, че между 45 и 33 на сто от компаниите определят като средна видимостта на приходите и разходите, а това показва, че в този аспект съществува потребност от подобрение и оптимизация.

Компаниите са изложени на натиск от различни фактори: глобализацията и конкуренцията ги карат да се борят за клиенти, а регулаторите поставят различни изисквания към тях. Това налага използването на по-усъвършенствани методи за намаляване на разходите, както и различни симулации, базирани на гранулирани данни от типа "какво ще се случи, ако". Например ще намалеят ли приходите на компанията, ако намалим с 20% бюджета за ИТ?

Какво предлага SAP на пазара за аналитични решения и методологии?

На 23 ноември в София SAP проведе SAP Analytics Day, където представи най-новото от своето портфолио за аналитични решения и софтуери. От показаните решения избрахме следните теми: SAP Analytics Cloud e облачно аналитично решение на SAP, в което може да се обработват големи количества данни, събрани чрез хиперсвързаността, Интернет на нещата, различни вътрешни и външни източници, складове за данни. Започва се със събиране на сурови данни, които след това се складират в хранилища (data warehouse) и се стандартизират.

Създават се аналитични набори от данни, които се групират в колони и така се пристъпва към анализ, като за целта се използват различни инструменти. Едно от основните предизвикателства при анализа на данни е дали потребителят е получил задоволителни резултати, а те обикновено зависят от прилагането на правилния аналитичен инструмент.

Облачната платформа на SAP спестява проблемите, свързани с избора на инструменти за анализ. Тя е снабдена с компонент за планиране и такъв за прогнозиране, който от своя страна разполага с капацитет за самоусъвършенстване, базиран на машинно обучение. SAP Analytics Cloud може да се използва от мобилни потребители и да обработва както данни, намиращи се в офисните системи, така и тези в облака. Интегрира се безпроблемно с други продукти на компанията като SAP Hybrid Cloud, SAP Success Factor (платформа за човешки ресурси), SAP Hybris Marketing (решение за маркетинг) и др.

SAP Analytics Cloud осигурява различни разрези на данните, съобразени с отделите в компанията - обобщен изглед, продажби, човешки ресурси, финанси и др. Във виртуалния "блендер" могат отново да се свържат данни с различни източници, напр. от Google Drive и системите в офиса. Решението разполага с предварителни шаблони, но към тях потребителят може да добави собствени, според бизнеса и изискванията си. Платформата разполага и с функцията Analytics for Office (AO), т.е. данните от SAP Analytics Cloud могат да се прехвърлят в Excel и там да се правят изчисления или графики.

SAP Analytics Hub е инструмент за уеб базиран достъп до данни, които могат да се намират в облачна платформа или офис системите на компанията. Удобството е, че обработката става за секунди. Облачната аналитична платформа на SAP разполага и с инструменти като Digital Boardroom, насочен към мениджмънта на компаниите. Той дава обобщен изглед на данните на компанията, както и такъв от различни перспективи - на бизнес потребител (Contextual User), прогнози и машинно обучение (Predictive and machine learning) и решения, извлечени от данните (Data driven decisions).

На нивото на бизнес потребителите в отдел „Продажби и маркетинг" се визуализират макроикономически данни, карти на ESRI или прогнози по пазари. По същия начин финансовият модул дава възможност за прогнозни приходи и разходи през цялата година или за определен период. SAP Lumira 2.0 е пуснат през август тази година и обединява два досегашни продукта: SAP Analytics Design Studio и SAP Lumira. Първият е инструмент за дървовидни структури и е предназначен за анализаторите на данни от ИТ отдела, а вторият - за крайните клиенти. Всеки от тях е имал клиентска и сървър инсталация.

При новия продукт двата клиентски компонента - SAP Lumira Discovery (бизнес потребители) и SAP Lumira Designer (анализаторите от ИТ отдела), ползват общ сървър. Продуктът има различни изгледи, към които могат да се добавят полета за писане на текст. Освен предварително дефинираните функционалности ИТ отделът на клиента може да добавя и нови, да се избират различни филтри и изгледи на данните. Продуктът дава решение за оценка на приходите, базирано на модели. Анализаторите на данни създават модели за нуждите на аналитичните прогнози (Predictive Analytics), но те трябва да се допълват и поддържат, защото с натрупване на данните възникват отклонения. Възможностите за прогнозиране с помощта на машинното обучение са почти неограничени: по регион, пазар, офис, продукт.

Принципът на работа предполага първо да се създаде прогнозата и после да се направи сегментацията по избрания показател. Възможно е да се създават прогнози за всеки отдел в компанията: маркетинг и продажби, човешки ресурси, операции и други. Predictive Factory е уеб базиран потребителски интерфейс за създаване на модели. Той позволява трениране на модела, тестване и прилагане. Промяната на модела става чрез добавяне на набор от данни. Възможно е прилагането на т.нар. анализ на свързаност, който, приложен към клиентите на търговец, би показал кои клиенти какви продукти купуват. Разрезът Market Basket показва връзката между продаваните продукти или кои комбинации от продукти се продават. Подобен анализ улеснява търговските промоции. Lumira позволява различен изглед на пазарните кошници и връзките между тях. За да се калкулират моделите и да се създадат прогнозите, са нужни исторически данни.

ИТ компания от Швейцария е прогнозирала с точност между 95 и 99 процента финансовите си резултати за текущата година на базата на тези между 2013 и 2016 г. Допълнително предимство е възможността сорс кодът на модела да се генерира на различни езици (C++, Java и мн. др.) SAP Performance Management позволява анализи на доходността по направлението продукт, потребител и канал, като така се идентифицират източниците на приходи и разходи. Анализът Cost of serve позволява да се отнесат разходите към определена дейност в компанията (логистика, дистрибуция и т.н.). Важна информация дава и анализът Transfer pricing, или цена за обслужване на един клиент. Това е особено релевантно за международните организации, защото помага да се разпределят приходите на различните компании в групата. Регулаторите обикновено следят да не се прехвърлят разходи между компании в различни държави с цел избягване на данъчно облагане. Продуктът SAP Performance Management може да се внедри самостоятелно, както и да се съвмести със SAP HANA, S/4HANA.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X