Софтуер

SAP IBP подобрява планирането на бизнес процесите в предприятието

Владимир Владков

Владимир Владков

В епохата на глобалния свързан свят и „Интернет на нещата“, в който много от продуктите „съобщават“ сами за местоположението и състоянието си, потребителите имат лесен достъп до желаните от тях решения. Те стават много по-взискателни към доставчиците, а те, от своя страна, трябва не само да инвестират сериозно в иновациите на своите продукти и услуги, но и да разработят нови бизнес модели на доставка. Освен това компаниите се стремят да подобрят ефективността на целия „арсенал“ от бизнес процеси в организацията – от производството, през складирането, доставката, обслужването и обратната връзка от клиентите, която да достига бързо до развойния отдел.

Липсата на достатъчно добра синхронизация и обратна връзка между развойния екип, който се занимава с иновациите на продуктите и услуги, търговските екипи, които обслужват потребителите, и отделите за доставка на самите продукти и услуги, е сериозно предизвикателство за редица компании, обясни Драган Сикич, IoT & Digital Supply Chain в SAP за Югоизточна Европа. „Пример за разрешаването на тези проблеми е проектът ни в TrenItalia. Там комбинация от ERP и IoT поддържа над 30 000 влака в Италия, с които всеки ден се превозват по 2 млн. пътници. Чрез въвеждането на системата на SAP за прогнозна поддръжка, базирана на данните от внедрените над 6 млн. датчика, Trenitalia успява да намали 10% оперативните си разходи“, обясни Сикич по време на работен семинар в SAP България за предимствата на Integrated Business Planning.

Именно оптимизация на тази синхронизация се стреми да постигне сравнително новият софтуерен пакет на SAP – SAP Integrated Business Planning. Създаден само преди 4 г., днес това е един от най-бързо растящите бизнеси в SAP, като днес системата се използва от над 250 корпоративни потребители. В нашия регион тя е внедрена в словенския производител на домакински електроуреди Gorenje, която реализира годишни приходи над 2 млрд. евро и е типичен потребител на SAP в Югоизточна Европа, допълни Сикич.

Питър Бикенбах, експерт по цифрови SCM системи в SAP Германия. Снимка: Владимир Владков

„99% от клиентите на SAP IBP са потребители на други SAP решения. С новото решение искаме да свържем анализът на данните с бизнес процесите в една система, която ускори непрекъснатата комуникация с клиентите, да подобри използваемостта на активите и да направи процесите по-ефективни“, допълни и Мирослав Димитров, консултант в SAP за портфолиото иновативни решения SAP Leonardo.

 

Какво представлява SAP IBP?

Системата SAP Integrated Business Planning е съставена 5 различни модула, базирани на облачната платформа SAP HANA – Demand (заявки), Inventory (складови наличности), Response&Supply (организиране на доставките), Sales Operations Planning (търговски отдел) и управляващият модул Supply Chain Control Tower.

„Защо създадохме IBP? Целта ни беше да предложим удобен инструмент за интегрирано планиране на всички процеси в организацията, базирайки се на данните от работеща ERP система“, коментира Питър Бикенбах, експерт по цифрови SCM системи в SAP Германия. В момента всеки отдел в организацията - „Продажби“, „Маркетинг“, „Производство“, Логистика“, създава силози от данни и оптималното планиране на доставките преминава през различни комбинации от екселски, презентационни и други типове данни, като обикновено те са с различни формати и измерения. Чрез SAP IBP организациите могат да създадат план много по-лесно, сравнявайки „банани с банани“ и „ябълки с ябълки“, обясни нагледно Бикенбах. Модулите могат да се интегрират с всяка ERP система, но най-добре работят със SAP S/4HANA, допълни той.

В модула за заявки (Demand) е добавена функцията Demand Sensing, чрез която организацията може да прогнозира бъдещи заявки. С данните от IoT датчиците и чрез платформата SAP Leonardo организацията може да създаде плавен и непрекъснат процес на заявките. Модулът Inventory пък предоставя интерактивен инструмент, чрез който организацията по-лесно решава от кой склад е най-добре да се достави стоката до даден клиент. По този начин се поддържат малки складови наличности, но достатъчни, за да се изпълнят наличните и очакваните клиентски заявки. При наличие на много складове и маршрути за доставка наличието на инструмента в IPT е задължително, за да стане планирането автоматизирано, обясни Бикенбах.

Модулът Response & Supply дава възможност за прилагане на различни привила на базата на заявките. „Този модул „се намесва“ в момента, в който „събирате плодовете от планирането“, каза той. Винаги има отклонения от планираното, затова са с модулът се създават оптимизационни правила за промените в клиентските планове. Например ако даден клиент хареса даден продукт и поръча повече количества, системата SAP IBP ни показва как да променим цялата верига - от производството, през складирането и доставката, и как тези промени ще се отразят на заявките от другите клиенти“, коментира Бикенбах. По този начин системата дава възможност за реакция в реално време на промени в поръчките.

„Контролната кула“ (Supply Chain Control Tower) предоставя мониторинг, следи измененията на поръчката от клиента, като осигурява навременна реакция на предупреждения от веригата за доставки и метриките в реално време.

 

Колаборация в действие

Създадено преди 4 г., решението SAP IBP се развива непрекъснато като унифицирана платформа за интегриране на бизнес процесите в организацията. През 2017 г. системата вече преминаваме към бизнес мрежа (Business Network Collaboration), осигурявайки усъвършенствано планиране на базата на машинно обучение и смарт разширения, които се добавят всяко тримесечие.

Най-новата версия на продукта дава достъп до инструмента за съвместна работа SAP Jam. SAP Jam осигурява платформа за оркестриране на комуникацията между различните отдели, за разпределяне на задачите и пренасочване на нужните човешки ресурси за тези задачи. В бъдещи версии ще е наличен и виртуалният помощник SAP CoPilot. Прилагайки техники за обработка на естествен език (NLP), той ще изпълнява гласови команди, така че да достигне бързо до правилното бизнес съдържание, обясни Питър Бикенбах. Той добави, че SAP CoPilot работи на базата на концепцията SAP Fiori, точно както при SAP S/4HANA, SAP Cloud for Customer и SAP PLM. Разработчиците от SAP Labs България са създали и допълнение за интеграция и на гласовия помощник Alexa на Amazon.

Предвижда се и интеграция на SAP Ariba във веригата за доставки. По този начин компаниите ще могат да свързват доставчиците към собствената си мрежа и да ги информират за изискванията от SAP Ariba Network чрез SAP IBP. “Вече няма да има нужда от факсове или EDI, SAP IBP ще управлява целия процес“, обяснява Бикенбах.

Продуктът SAP IBP се внедрява от над 60 партньора в целия свят, включително EY. В Европа клиентите имат достъп до SAP консултанти в Германия, Румъния и Унгария.

За стартовата версия на системата не е нужен никакъв хардуер, тъй като тя работи изцяло в облака. Облачните услуги за европейските клиенти се предоставят от центровете за данни на SAP в Европа, покриващи редица регулации, включително за GDRP, като единият е в германския град Валдорф. Поддръжка на решението в режим 24х7 e осигурена от центровете на SAP в Будапеща и във Валдорф, като чрез SAP Fiori потребителите на системата могат да изпращат директно забележки и препоръки към развойния екип, коментира Бикенбах.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X