Софтуер

Информационно обслужване ще разчита на ERP система на Microsoft

Владимир Владков

Нова интегрирана система за управление на бизнеса ще управлява бизнес процесите в „Информационно обслужване“ АД, съобщиха от държавната ИТ компания. ERP решението Microsoft Dynamics NAV е внедрено във всички поделения на компанията (26 клона в цялата страна) от Тим ВИЖЪН България. „Информационно обслужване“ е основен партньор на държавните институции при осъществяването на ключови ИТ проекти, свързани с информационните технологии и обезпечение на сигурността и функционалността на важни държавни и общински структури.

С новата система ИКТ компанията ще управлява всички процеси, свързани с осъществяване на счетоводната дейност, управление на склад, съставяне и управление на бюджети по звена и проекти, както и управление на паричните потоци в дружеството. Чрез това решение Информационно обслужване ще може да са проследява, управлява и отчита договорите и проектите на всеки етап от изпълнението им.

При самото внедряване на MS Dynamics е разработен и специфичен модул за управление на човешките ресурси, който съхранява и систематизира информация за над 500 служители на дружеството и му помага да управлява всички дейности, свързани с неговия най-ценен капитал, твърдят от Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията (МТИТС). „С използването на системата „Информационно обслужване“ АД ще постигне цялостен финансов контрол и по-ефективно планиране и управление на ресурсите във всички свои организационни звена“, добавят от МТИТС.

Чрез специално разработеният от Тим ВИЖЪН България модул „Месечно приключване и разпределение на разходите“, компанията ще получава изчерпателна и достоверна информация за пълната себестойност и реализираната печалба в различните направления на своята дейност.

„Предизвикателствата при изпълнението на проекта бяха свързани както с големия мащаб на дейността на компанията клиент, така и с необходимата интеграция на ERP системата с няколко вече функциониращи в дружеството софтуерни решения“, обясняват от Тим ВИЖЪН.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X