Софтуер

Интервю с Юлиян Бориславов, ICN.bg: cMailPro е услуга подходяща и за малкия, и за големия бизнес

Computer World

С какви системи на телекомите се интегрират решенията cMailPro и ActiveAuth?Интегрират се в системите на телекомите. Те са разнородни, но основно билинг и EPR за да се отчита. Също така се интегрира и PSTN мрежите им. cMailPro работи като автономен продукт, който се свързва с техните системи с цел да се предлага на техните клиенти като услуга.

На каква база ICN получава приходи от продукта?Нещата са комплексни. Етапите са внедряване + лиценз за брой абонати които ще използват услугата

Бихте ли сравнили функционалността на cMailPro и платената корпоративна версия на Google G Suite (там се предлага и онлайн използване на други корпоративни приложения)? - По принцип една от основните разлики с Gsuite е, че той представлява сбор от различни приложения, а при cMailPro - всичко удобно е събрано в един единствен продукт, който може да се достъпи директно през уеб мейл . Също така cMlailPro нaбляга на частта “Communicate” и “Store”. Разбира се, и Colaborate” и засегната но към момента не се предлага в Телеком деплоймънтите. Освен това от гледна точка на сигурност cMailPro предлага пълна гаранция за неприкосновеност на личната и бизнес информацията.

Във връзка със зачестилите атаки през електронна поща (фишинг, криптовируси и друг зловреден софтуер), каква технология за защита предоставяте?

Това е много добър въпрос. През последните няколко години кибер атаките стават все по-разпространени, все по-мащабни и много по-пагубни. От атаките към формите за вход в уеб базираните приложения, ransomware атаките (криптовирусите) до зловредните софтуери, които целят пълно унищожение на критични бизнес системи, загуба на информация или кражба на лични данни, потребителите биват атакувани посредством Интернет непрекъснато. В този смисъл една професионална имейл услуга, каквато е cMailPro трябва да отговаря адекватно на съвременните методи за кибер атаки и да дава максимална сигурност на цялата критична информация, с която услугата оперира и която тя съхранява.

В cMailPro всички съхранени файлове, цялата комуникация, чат съобщения, телефонни разговори, информация за календари, задачи и други са напълно криптирани, никой няма достъп до тях, дори ICN.Bg като доставчик на услугата не може да ги достъпи. По този начин потребителите могат да са сигурни, че никой друг не може да преглежда тяхната бизнес имейл услуга и тя остава неприкосновена и защитена от злонамерени лица.

От друга страна, cMailPro предоставя възможността за интеграция с ActiveAuth инструмента за двустъпкова верификация, което дава нов слой на защита на достъпа. Чрез него потребителят може да бъде спокоен, че дори паролата да му бъде „подслушана“, никой освен него не може да влезе в бизнес имейла му, тъй като се използва допълнителна верификация посредством биометрични данни или генерирана парола OTP (One Time Password)

Като допълнение cMailPro предлага възможността за лесна интеграция с всички познати антивирусни продукти. В зависимост от тази, която определеният телеком е избрал, цялата имейл комуникация ще премине за проверка и ще филтрира зловредните вируси, които са прикачени или скрити към съобщения и др. .

Услугата предлага още интеграция със S/MIME сертификат, който криптира писмото, допълнително удостоверява истинността на изпращача и неподправеността на информацията. По този начин потребителят може да бъде сигурен, че писмото, което ще изпрати, ще достигне до своя получател неподправено, а получателят може да бъде сигурен в неговата истинност. По този начин ще за защити имиджа на компанията, която използва услугата и ще се повиши доверието към нея.

Подписването на писмата с криптиращи ключове (като S/MIME) става все по-популярно и големите международни корпорации задължават своите служители да използват съвременните технологични методи за допълнителна защита и подсигуряване на нормалната работа на критичните бизнес процеси. Като цяло съвременният бизнес свят се ориентира в насока повишаване на сигурността и кибер защитата. От своя страна националните телекоми, каквито са тези на Шри Ланка и Мавриций, в чиито системи ще бъде интегриран cMailPro, са задължени от действащите законови регулации в тези страни да гарантират максимална защита на своите потребители. В този смисъл те избират да предлагат едно обединено комуникационно решение, което е доказало своята тясна специализираност в кибер сигурността и дава много нива на защита за крайните потребители.

Защо cMailPro е услуга подходяща както за малкия, така и за големия бизнес?

cMailPro е един изцяло бизнес ориентиран продукт, който дава всички нужни канали за комуникация, организиране на работните процеси и повишаване на продуктивността. Всички негови инструменти са създадени специално в помощ на съвременния бизнес свят и са приложими за всеки тип и мащаб на организациите. cMailPro прави колаборацията с колеги, партньори и клиенти още по-ефективна, подпомага работата при отдалечени офиси, при нужда от повече мобилност и при използване на услугата от различни компютърни устройства, като сигурността остава гарантирана. Едно от основните предимства на използването на cMailPro е оптимизацията на разходите. Услугата се ценообразува в зависимост от използваните Premium и Basic акаунти и това допълнително дава гъвкавост на потреблението. Събира в себе си множество полезни функционалности и така се минимизира използването на много различни и скъпи услуги, което прави по-ефективно разпределението на финансовите средства във всяка компания.

Въпросите зададе Владимир Владков

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X