Софтуер

Увеличава се търсенето на CRM системи

Computer World

Повишен интерес бизнес софтуерните решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management, CRM) отчита консултантската компания Тим ВИЖЪН България. От там допълват, че най-често запитванията са от фирми, работещи в сектора на услугите и търговията, особено електронната търговия, но има значителен интерес и от сегментите производство, образование, софтуерна разработка и др.

Възходящата тенденция се дължи на цялостна промяна в нагласите и очакванията на крайните потребители и нарастващата нужда от персонализиране на комуникациите с тях, както и стремежът на компаниите да открият нови начини за достигане, привличане и обслужване на своите клиенти, счита Александър Хаджидимитров, ръководител отдел Консултанти в Тим ВИЖЪН.

„Друг важен фактор за повишения интерес е осъзнаването на факта, че заложените в такива решения добри практики правят дейността на компанията по-ефективна и спестяват време на служителите, като автоматизират рутинни задачи и осигуряват на потребителите най-доброто възможно обслужване“ – добавя още той

CRM решенията са комплексни софтуерни системи за управление на отношенията с клиентите, включително процесите на маркетинг, продажби, поддръжка и др. Колкото повече нараства бизнесът на една компания, толкова по-трудно става управлението и обслужването на външните ѝ контакти без помощта на специализирано решение. Подобряването и развитието на бизнес средата води до осъзнаване на нуждата от такива решения и обуславя повишения интерес към тях.

„Същевременно мощното развитие на „облачните“ CRM решения създава предпоставки за внедряването и използването им с много по-малка инвестиция, което позволява на много по-широк кръг компании да се възползват от техните възможности – споделя още Хаджидимитров. – Нарастват запитванията и от по-малки фирми, които осъзнават, че оптималното управление на контактите с клиенти вече не е лукс, а необходимост, за да се задържат в бизнеса, да бъдат експедитивни, да предоставят оптимално клиентско обслужване преди, по време и след продажбата, както и да управляват взаимоотношенията си не само с клиентите, а и с доставчици, партньори и други контрагенти.“

Не на последно място повишаването на информираността на потребителите и възможността да изпробват и съпоставят възможностите на различни CRM решения също допринася за засиления интерес. „До скоро потенциални клиенти бъркаха ERP и CRM системите или считаха, че ефектът CRM е нещо, което могат да постигнат и сами с помощта на програмист и няколко excel таблици – посочва мениджърът в Тим ВИЖЪН България. – Истината е, че водещите CRM системи повишават неимоверно ефективността не само на търговските екипи, а и на всички останали служители, чиято работа е свързана с външни контакти.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X