Софтуер

Мобилните стратегии стават задължителни

Computer World

Александър Главчев

Мобилните технологии са тук, за да останат и колкото по-рано започне да се обръщат внимание на тях, толкова по-добре за всеки бизнес. Около това виждане се обединиха участниците в уеб дискусия на тема „Мобилният бизнес и спецификата на мобилните приложения“, организирана от технологичния сайт IDG.BG и проведена със съдействието на Upnetix. В разговора участваха Кирил Георгиев, директор „Информационни технологии“ в ПОК „Доверие“; Николай Николов, консултант „Иновации“ в ГлаксоСмитКлайн; Христо Тодоров, ръководител „Мобилни разработки“ в Upnetix; Ивайло Добринов, мениджър „Интеграция и архитектура на КИИС“ в Овергаз и Елица Наумова, мениджър „Маркетинг и връзки с обществеността“ в ЗEАД „Булстрад живот Виена иншурънс груп“.

Според Тодоров от Upnetix е важно много добре да се разбира, че мобилните приложения не са уеб сайтове. На практика е задължително двата канала да са добре интегрирани, подходите за обмен на информация могат да се различават. По думите му една регистрационна форма от сайта обикновено се налага да бъде визуализирана на няколко екрана на едно мобилно приложение, предвидено да работи с малкия дисплейна смартфона. Това означава, системата, стояща отзад, трябва да е разработена така, че да поддържа получаване на информацията на части.

Освен това при зареждането на съдържание в мобилното приложение комуникацията между него и сървъра трябва да е скрита за потребителя. Ако на интернет сайта е допустимо последователното зареждане на компоненти, то при приложенията хората очакват бърза навигация в менютата. Това трябва да се взима предвид, тъй като достъпът до услугата може да става както през бързи Wi-Fi или LTE мрежи, така и през по-бавни 3G, добави Тодоров .

Още преди стартиране на проекта трябва да се планира кога той ще бъда пуснат в обръщение, за да се предвиди каква ще е версията на операционната система. Това важи най-вече за Android, тъй като при iOS обновяванията по-бързо стигат до устройствата.

Кирил Георгиев

Споделен опит

По думите на Кирил Георгиев мобилните приложения позволяват на работниците да бъдат максимално ефективни когато са извън офиса. Служителите в ПОК „Доверие“ от 2 г. използват таблети, които улесняват тяхната работа „на терен“. Този начин на работа води до по-бързо отчитане на дейностите в CRM системата, което позволява на мениджмънта да оперира с почти реалновремеви данни. Това е особено важно, имайки предвид ръста на колектива и неговата разпръснатост по територията на страната, подчерта Георгиев.

„Когато човек стане наш клиент той внася вноски 30-40 г. и след това получава пенсия. Т.е. нашите клиенти имат дългосрочни отношения с компанията – обясни още той. – Масовото изплащане на пенсии тепърва ще започне и засега компанията разполага с „полеви“ служители, разпределени географски. В този смисъл фокусът на компанията в момента е насочен към нейните служители.“

Ивайло ДобриновВ Овергаз мобилното решение също е насочено към служителите и е фокусирано върху две дейности – поддръжката на газоразпределителната мрежа и отчитане на потреблението. Целта на приложението е да се оптимизират дейностите и да се увеличи качеството на работата. Заради спецификата на работата си от компанията са се спрели на прахо- и водоустойчиви устройства. Едно от основните изисквания към системата е било тя да работи както онлайн, така и офлайн, т.е информацията да се прехвърля към сървъра при свързване. По думите на Ивайло Добринов от Овергаз са проучили какви решения използват други големи компании от сектора и , се е оказало, че няма много подобни реализации.

Следва: Трудности и оправдаване на инвестицията


През 2013 г. ЗEАД „Булстрад живот Виена иншурънс груп“ пуска на пазара застраховка „Здравна грижа“ и мобилното приложение идва като естествена следваща стъпка няколко години по-късно, обясни Елица Наумова. То се казва B-Assist и целта му е да предоставя достъп до информация за застрахователното покритие. Използвайки го човек може да си запази час при лекар и да изпрати необходимите за целта документи, без да провежда дълги телефонни разговори. В момента приложението се използва от около 20% от клиентите на „Здравна грижа“, отчитат от компанията. Работи се върху нова версия, която ще позволява обратна връзка за оценяване качеството на обслужването в дадено здравно заведение.

Елица Наумова„Не пренебрегваме партньорите и служителите – подчерта Наумова. – Това е пилотен проект и тепърва се очаква развитие в тази насока. За партньорите (здравни заведения) е разработена функционалност за уеб достъп до информация за клиентите.“

Трудности и оправдаване на инвестицията

Фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн (GSK) поддържа различни приложения, насочени към потребителите на отделни нейни продукти. По думите на Николай Николов, едно от основните предизвикателства при реализирането им е била свързана с локализацията на софтуера на различни езици. При публичните приложения може да са налице проблеми с името. В магазините, насочени към различни държави, може да се окаже, че приложението не може да се казва по един и същи начин навсякъде.

Николай НиколовПри вътрешнофирмените приложения голяма част от проблемите се решават чрез специализиран софтуер за управление на мобилните устройства. Чрез него могат да се премахват приложения, да се инсталират обновления и т.н. Тези решения предоставят информация за състоянието на всеки служебен таблет или смартфон.

Николов посъветва фирмите, които обмислят реализиране на вътрешнофирмени приложения, да изчистят първо въпроса чия собственост ще са устройствата. Ако става въпрос за личните смартфони на служителите , възникнат въпроси за конфиденциалността на информацията. Трябва да се има предвид особено при дългосрочни проекти, че всяка година големите производители на мобилни устройства пускат ъпдейти за своите продукти.

От Овергаз са се сблъскали с хардуерно ограничение на избраните от тях индустриални устройства. При отчитане на потреблението в компанията са възприели практика да се прави снимка на показанията на измерителния уред. Оказало се обаче, че заради препълване на паметта таблетите не могат да изпращат повече от 80 снимки наведнъж. Наложило се те да бъдат прехвърляни на порции. По думите на Добринов често се случва индустриалните устройства да изостават от гледна точка на хардуерни показатели спрямо масовите модели, налични на пазара.

Според Кирил Георгиев от ПОК „Доверие“, компаниите трябва да са подготвени усилията и разходите да се изплащат в течение на по-дълъг период. Трябва да се отчита фактът, че както устройства, така и разработването на мобилното приложение не струват малко. По думите му е важно създадените решения да се надграждат. В ПОК „Доверие“ се предвижда въвеждане функционалност за подаване на заявление за промяна на участие чрез електронен подпис вместо с нотариална заверка, което в дългосрочен план ще реализира сериозно спестяване на средства.

Христо ТодоровСпоред Христо Тодоров от Upnetix е важно отрано да се знае какъв ще е фокусът – дали софтуерът е за служители или за клиенти. Във втория случай трябва много ясно да се отчита фактът, че съвременните потребители имат нисък праг на търпимост и ако нещо не работи, те веднага „наказват“ сайта или приложението, като спират да го използват.

Още през 2014 г. мобилният трафик изпревари този от компютрите. По думите на Тодоров това означава, че компаниите не трябва да се питат дали им трябват мобилни приложения, а как да подходят, така че извличат максимални ползи от тази тенденция. Според неговите наблюдения компаниите в България не се възползват достатъчно и навреме от технологичните нововъведения. Пример за това са мобилните плащания. „Междувременно мобилните приложения могат да променят цели индустрии“, заключи той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X