Софтуер

Нова концепция на дизайна в Microsoft: обемен вместо плосък интерфейс

Computer World

Нов концептуален графичен интерфейс под името Fluent Design разработва Microsoft. Негови елементи ще представляват обекти от реалния свят, със своите обеми и материали, които ще се движат в триизмерно пространство. Освен това приложенията, основани на визуалната концепция, трябва да работят на устройства с различни размери на екрана и разнообразни органи за управление.

Fluent Design се състои от пет компонента: осветление, дълбочина, движение, материал и мащаб.

Осветяването привлича вниманието към елементите на интерфейса и задава общото настроение. Дълбочината позволява разполагане на съдържание на припокриващи се слоеве и дава на елементите перспектива. Движението установява контекст и осигурява непрекъснатост на взаимодействията, а материалите създават визуална йерархия. Мащабирането пък пък помага на интерфейса да се приспособява към различни устройства.

На втори етап се очаква в системата да бъде реализирано панорамно възпроизвеждане на мултимедийно съдържание, „осъзнаващи“ заглавия, човешка реч, обемен звук и т.н. Microsoft възнамерява да пусне в обръщения пакети за разработка на интерфейси във Fluent Design за Adobe Photoshop, Illustrator, XD и други приложения.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X