Софтуер

ERP.BG: Българският бизнес софтуер е по-подходящ за местните условия

Computer World

Българският бизнес търси хора, които разбират и използват иновативни технологии за повишаване на неговите ефективност и конкурентоспособност. Същевременно постигането на поставените стратегически бизнес цели е почти невъзможно без широко използване на информационните технологии.

Според Наталия Футекова, управляващ съдружник в ERP.BG, на пазара у нас има качествени ERP системи. По думите й обаче западните софтуери не са локализирани достатъчно добре за България и за местното законодателство, така че големи компании, които ги използват, се налага да използват и други български продукти, с които да управляват своето счетоводство и отчетност.

„Компаниите са готови да внедряват ERP, мисленето в българския мениджмънт се промени значително – споделя още доц. д-р Футекова. – Тези системи малко или много се изучават в самите университети и са създадени, за да помагат на бизнеса и да носят ефективност. Системите вече са достъпни за малките и средни предприятия, дори и за микропредприятия, просто защото много помагат на бизнеса. В последните години всичко е уеб базирано, фирмите искат да сложат своя бизнес някъде в облака и да им е лесно да го управляват.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X