Софтуер

Машиностроителният факултет на ТУ-София с нова CAD-CAM-CAE лаборатория

Computer World

Нова компютърна зала за CAD-CAM-CAE обучение беше открита в Машиностроителния факултет на Техническия университет – София на 12 януари. Лабораторията е оборудвана със съдействието на технологичните компании CAD Point – златен партньор на един от водещите производители на софтуер за триизмерно проектиране Autodesk, и BMG – оторизиран софтуерен дистрибутор за България на Autodesk. Дарението включва напълно оборудвана зала с 13 работни станции и безплатен академичен лиценз за Autodesk софтуерни програми за най-съвременно тримерно проектиране - най-вече Autodesk Inventor и AutoCAD, за нуждите на всички студенти в ТУ-София. Машиностроителният факултет вече има няколко подобни зали, но тази е оборудвана с най-новите програми за инженерно проектиране и моделиране, стана ясно на събитието.

Доц. д-р инж. Георги Тонков, заместник-ръководител на катедра „Машинни елементи и неметални конструкции“ в Машиностроителния факултет на ТУ-София посочи, че вече има подготвени преподаватели, но предстои курс на още поне 15 преподаватели, които да бъдат обучени да работят с новия софтуер. Плановете са занятията в компютърната зала да започнат активно от зимния семестър и работните станции и софтуер да бъдат използвани както за лекции, така и за лабораторни и семинарни упражнения и курсови проекти. Доц. Тонков отбеляза, че срокът на договора е 3 години, като първоначалната сума на дарението възлиза на 278 200 лв., но по думите му, залата ще бъде доразвивана и дооборудвана.

Доц. д-р инж. Георги Тонков, заместник-ръководител на катедра „Машинни елементи и неметални конструкции“ в Машиностроителния факултет на ТУ-София. Снимка: Констанца Кадънкова


Машиностроителният факултет на ТУ-София с нова CAD-CAM-CAE лаборатория

© Computer World, Computerworld.bg

Доц. Георги Тонков заяви още:

"Като преподавател в областта на „Машинознанието и машинните елементи” аз оценявам високо постижението в Машиностроителния факултет да има компютърна лаборатория от такова високо измерение. Трябва да отбележа, че лабораторията стана факт от дългогодишното ни сътрудничество с фирмите CAD Point и BMG.

Благодарение на съвместните усилия в продължение на почти една година между ръководството на МФ в името на проф. М. Вичева, ръководството на ТУ – София в лицето на проф. Л. Димитров и преподаватели от кат. МЕНК в лицето на доц. Георги Тонков от една страна и фирмите-дарители от друга, Новата съвременна компютърна лаборатория бе оборудвана по пози начин с договорката тя да бъде активно използвана по предназначение и периодично осъвременявана с нови табла, плакати и допълнителен софтуер".

Доц. Тонков изказа удовлетворението си от придобивката, тъй като в момента в Машиностроителния факултет само през катедра МЕНК с продуктите на Autodesk се обучават студенти в три направления:

  1. Студентите от машинните специалности извършват проектиране на механични предавки и съединения под формата на курсов проект;

  2. Студентите от специалността „Инженерен дизайн”, както и от новата специалност „Проектиране на иновативни инженерни продукти” (ПИИП) проектират съвременни битови изделия като правят компютърния дизайн и задвижването на различни уреди и инструменти;

  3. Студентите от утвърдената вече във факултета специалност „Инженерна логистика” моделират фабрики, логистични цехове, поточни линии и конвейери със задвижванията към тях и съответното правят оптимизиране по различни параметри.

"Ние сме поели моралното задължение към дарителите, на техния сайт да публикуваме всеки месец поне едно реализирано на практика изделие или най-малко 10 на брой такива изделия за година т. е. за периода на сключения договор, за 3 години ние поемаме ангажимента да проектираме поне 30 функционални изделия, намиращи практическа реализация", подчерта доц. Тонков.

Инж. Юрий Николов, управител на CAD Point, проф. дтн инж. Георги Михов - ректор на ТУ-София, и Георги Харизанов, управител на BMG. Снимка: Констанца Кадънкова


Машиностроителният факултет на ТУ-София с нова CAD-CAM-CAE лаборатория

© Computer World, Computerworld.bg

„Наличието на CAD-CAM-CAE лаборатория с компютри, снабдени с най-съвременните софтуерните програми, е само едната страна на учебния процес. Много е важно нашето сътрудничество с преподавателите и ръководителите в Техническия университет да продължи, защото хората са тези, които ще могат да ползват оптимално и пълноценно това, което ние сме предоставили. Затова ние ще помогнем на преподавателите от висшето училище да усвоят тези софтуерни продукти и да се подготвят методически, за да могат да ги преподават, така че тези знания и опит да достигнат до максимален брой студенти – бъдещи професионалисти“, каза Георги Харизанов, управител на BMG.

„Аз завърших тук преди 33 г. Времената много се промениха. Сега има повече възможности пред фирмите, хората, университетите. От друга страна, средата е много по-конкурентна. Надявам се това, което направихме тук, ще допринесе кадрите, създавани от ТУ-София, да бъдат по-конкурентоспособни, и да направи висшето училище още по-привлекателно за учащите“, обясни инж. Юрий Николов, управител на CAD Point.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X