Софтуер

Корпоративните социални мрежи стават все по-важни за организациите

Computer World

Все повече компании в Югоизточна Европа обръщат внимание на употребата на социални мрежи за подобряване на взаимодействието и продуктивността на екипите, показва проучване на анализаторската компания IDC. Изследването IDC Social Collaboration Connecting for Success, което разглежда употребата на социални мрежи за комуникация и обмен на информация и знания между екипите в организациите, показва, че 57% компаниите в Югоизточна Европа смятат, че използването на социални мрежи за комуникация между екипите ще им помогне да поддържат позициите си на пазара.

Проучването дава пример с APIS - хърватската компания, предоставяща стратегически услуги на публични и държавни организации, която с помощта на IBM Connections подобрява сътрудничеството между екипите. Друг пример е Styria Media Group – една от основните медийни групи в Словения, Хърватска и Австрия, която използва социална платформа, базирана на IBM Connections, за да подобри обмена на информация и знания между служителите в компанията.

Как бизнес социалните мрежи се използват от компаниите в Югоизточна Европа

Корпоративните социални мрежи (enterprise social network, ESN) са социалният „гръбнак“ на организациите. Съгласно определенията на IDC, ESN представляват широка група от социални приложения, самостоятелни или вградени в други приложения, които улесняват връзката на хората в рамките на и извън защитната стена. ESN се превръща в социалната основа на предприятието, създавайки слой на отношенията в бизнеса, за да облекчи споделянето на информация и сътрудничество в контекста на работния процес.

ESN обединява различни решения и възможности, включително информационните „потоци“ за дейностите, блогове, уикита, микроблогинг, дискусионни форуми, публични и частни групи, идеи, профили, ресурси за препоръки (хора, съдържание и обекти), етикетиране, маркиране, и други онлайн общности. Последният подсегмент на ESN е важен, тъй като онлайн общностите дават възможност на организациите да събират и обединяват обратна връзка, генерирана от потребителите, която може да включва файлове с т.нар. rich-media (мултимедия). Общностите работят върху собствени дигитални реквизити и могат да бъдат основани на потребители, на служители, или на партньори или доставчици и да обслужват специфична членско/общностно-базирана обганизация. Решенията може също така да дадат възможност за събиране на източници на външни социални данни в собствени сайтове посредством възможности за логване в социални мрежи и плъгини.

Базирани на тези функционалности, корпоративните социални решения за съвместна работа се използват за различни цели и от различни участници.

Ето някои случаи на използването на корпоративните социални мрежи по категории:

- Споделяне на знание в рамките на компанията и насърчаване на вътрешното сътрудничество

- Управление на отношенията с клиенти и потенциални кандидати

- Повишаване на информираността относно организацията и нейните продукти

Стратегическата важност на социалното взаимодействие за организациите от Югоизточна Европа

Скорошно проучване на IDC, проведено сред главни информационни директори в Югоизточна Европа разкрива, че ИТ инвестициите се променят от системи за планиране на ресурсите на предприятията (ERP) и бек-офис приложения, към фронт-енд решения, каквито са например приложенията за управление на отношенията с клиенти (CRM) и за автоматизация на бизнес задачи (salesforce automation, SFA), както и контактни центрове, социални медии, и други онлайн канали. В съответствие с тези изводи, ИТ директорите са акцентирали върху продажбите (избрани от 52 на сто от отговорилите), управление на потребителското изживяване (46%), и развитие на бизнеса (46%) като основен фокус на ИТ инвестициите им през 2016 г.

Промяната в намеренията за ИТ разходи в Югоизточна Европа е отражение на промяна в бизнес приоритетите. В предишни години, благодарение на световната рецесия и кризата с евровалутата, организациите в региона се концентрираха над понижаване на разходите и подобряване на оперативната енфективност посредством внедряването на бек-енд системи като ERP. Сегашният фокус върху фронт-енд приложенията говори за това, че организациите от региона в момента са насочени към постигането на растеж, като подобрят потребителското изживяване и обслужване.


Корпоративните социални мрежи стават все по-важни за организациите

© Computer World, Computerworld.bg

Проучването на IDC показва още, че съвместната работа посредством социални инструменти в рамките на организацията е един от водещите ИТ приоритети сред местните организации в момента, доказателство за което е, че 15% от респондентите обявяват именно тази дейност като стратегически императив за развитието на бизнеса им. Други 57 на сто от анкетираните виждат социалното сътрудничество като необходимост за поддържането на пазарните позиции на организациите им. Що се отнася до стратегическа важност, резултатите от проучването нареждат социалното взаимодействие като една от основните области за ИТ инвестиции, наред с анализите на Големите данни, киберсигурността, мобилността, частните облаци и IoT.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X