Софтуер

Седем прогнози на CELLUM за мобилните разплащания през 2017 г.

Computer World

С наближаването на последните дни на 2016 г., екипът на CELLUM спази традицията и представи набор от предвиждания за мобилните плащания за предстоящата година:

  • Възприемането на мобилните разплащания от страна на потребителите в световен мащаб ще продължи със здравословен темп, макар по-рано от CELLUM да са оспорвали това твърдение, но този ръст ще доведе по-скоро до частична, отколкото до революционна промяна. Компаниите ще трябва да положат повече усилия за обучение на потребителите, а инициативите, свързани с програми за лоялност и награди ще останат ключ към привличането на нови потребители;

  • Компаниите в сегмента на мобилните плащания ще продължат да се фокусират върху сигурността, докато медиите ще продължат да се обединяват и разединяват по този въпрос;

  • Пазарните играчи ще продължат да се стремят към намирането на точния баланс между конкуренция и сътрудничество, но с превръщането на плащанията в удобство за потребителя, битката ще се преориентира към осигуряването на услуги с добавен стойност, които да отговарят на реални нужди на потребителите;

  • Азия ще продължи да води и (изумява) света със забележителни темпове на растеж при услугите, свързани с мобилни разплащания, акцентирайки върху успешните приложения за мобилна търговия, които бяха пуснати наскоро;

  • Влизането в сила на ревизираната директива за платежните услуги на ЕС (Payment Services Directive, известна като PSD2), както и по-нататъшното движение към обща схема за незабавни плащания в евро в рамките на Единната зона за плащания в евро (SEPA Instant Credit Transfer - SCT Inst) заедно предполагат възникването на нов пейзаж на разплащанията на Стария континент;

  • Докато все повече играчи навлизат на пазара в САЩ, засилващата се тенденция към общи стандарти ще се отрази в по-голяма оперативна съвместимост между различни решения, които в края на краищата са в полза на потребителите. Но докато компаниите не разполагат с търговци, които могат да вършат чудеса, приемането на мобилните разплащания от потребителите ще продължи да изостава под очакванията;

  • Употребата на изкуствен интелект за разплащания (с постиженията, които неотдавна обявиха Facebook и MasterCard) не се очаква да бъде година на пробив за тази технология. Социалните платформи, от друга страна, най-вероятно ще доведат до значителен напредък в навлизането на мобилната търговия и разплащания.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X