Софтуер

Интернет на нещата и миграция към облаци и на форума на ICT Media

Computer World

Александър Главчев

Комбинация от представяне на изпълнени проекти, добри практики и покана за съвместно партньорство при предлагането на облачни услуги предложи на гостите на третият панел от Националната конференция за облачни услуги, организирана от ICT Media.

Европът 2000 – от традиционен хостинг към облака

Куриерската компания е създадена през 2005 г. и е специализирана в доставката на документи, малки колети и палетизирани товари. Фирмата разполага с над 100 офиса в страната и за нея работят на 300 души. Малко след създаването й започва разработка на ERP система, специално създадена за нейните нужди. По думите на Иван Шиев, ръководител на отдел „Компютърни системи и софтуерни технологии“, причината е, че по това време от компанията не откриват на пазара решение, което да отговаря на всички нейни изисквания и да покрива напълно обхвата на куриерската дейност.

Интересно е да се отбележи, че въпреки че системата е първоначално създадена от външен разработчик, но поддръжката и доразвиването й се изпълняват от ИТ отдела на Европът 2000. Решението е уеб базирано и работи от собствени центрове за данни на фирмата.

„Първата причина, поради която започнахме да предвиждаме замяна на традиционния хостинг е, че през последните години обемът на електронната търговия в България нарасна значително – сподели Шиев. – Нарастването на онлайн продажбите провокира търговците да търсят лесен начин за подготовка на документите за обработка на техните пратки. А най-ефективият начин за това е чрез създаване на автоматизирана връзка между нашия софтуер и този на търговеца.“

Най-големият проблем при реализирането на подобни връзки е свързан с необходимостта от работа в реално време. Трябва да бъдат обработени голямо количество заявки без или с минимално закъснение.

Друг проблем за традиционното ERP решение се оказва масовото навлизане на мобилни устройства – както от страна на потребителите, така и от страна на служителите. Джобните компютри в ръцете на куриерите например им позволяват да отчитат пратки в реално време.

В крайна сметка компанията достигат да извода, че икономически би било по-изгодно да намалят броя на притежаваните от нея сървъри. По думите на Шиев поддръжката на центрове за данни излиза скъпо, като една от причините е увеличаващата се цена на електрическата енергия.

Наблюдавайки развитието в сферата на облачните технологии през 2013 г. във фирмата започват да създават план за миграция към този модел. „След обстойно проучване на предлаганите типове и модели клауд услуги, аз и екипът ми се спряхме на технологията „хибриден облак“ – сподели Шиев. – За доставчик се спряхме на един от световните лидери на пазара. Избрахме изчислителен облак, който се използва предимно за извършване на операции от приложения, услуга за съхранение на данни, позволяваща високи скорости на ъплоуд и даунлоуд, както и ценово-ефективна услуга за съхранение.“

Първата от двете услуги за съхранение е предназначена за съхранение на последно генерирани резервни копия и документи, а втората - за по-стари документи и архиви, които се достъпват по-рядко.

Основната причина за избора на хибриден модел пък е свързана с това, че технологията е удачен вариант за фирми, които не биха искали да доверяват лични данни или финансови отчети на своя облачен доставчик, обясни още Шиев. Такъв тип данни се съхраняват на частния облак на фирмата, разположен в нейния собствен център за данни.

Друг стимул в тази насока е, че моделът дава възможност за реализиране на постепенна миграция на вече работещи приложения и услуги. „Това е много ефективно за компания като нашата, която не може да си позволи прекратяване на достъпа до услугите дори и за момент“, подчерта Шиев.

След миграцията от компанията отчитат подобрения в няколко насоки. На първо място се забелязва значително повишаване на т.нар. Ъптайм (т.е. достъпност) на всички услуги. По думите на Шиев, това особено добре си личи при сравняване на работата на системите по време на най-натоварените периоди, като например празничните сезони в края на календарните години.

Видимо е и намаляването на разходите, като най-драстичен е спадът по отношение на електрическата енергия. Според Шиев, преминаването към облачни услуги е позволило на фирмата да свие с над 50 на сто разходите си за ИТ.

Фесто и Интернет на нещата


Интернет на нещата и миграция към облаци и на форума на ICT Media

© Computer World, Computerworld.bg

Компанията е в България от 1990 г., като служителите й у нас са около 700 души. Разполага с 20 000 кв.м. производствена площ, а каталогът й от изделия включва над 1300 разновидности. Произвежда сензори за положение, за позиция, за поток и налагане, вентилни модули, I/O модули и контролери, свързващи кабели, аксесоари и т.н. По думите на Калин Добрев, ръководител „Производство“ във Фесто, често клиентите поръчват по една бройка от дадено изделие при максимално кратък срок за неговото изготвяне.

Компанията разполага с разнообразен набор от машини като SMT, леене под налягане на пластмаси, хомелт заливане, спояване, лазерно заваряване, кабелна обработка и т.н., както и полуавтоматични и автоматични монтажни станции. Както може да се очаква, една от трудностите при управлението на подобен „зоопарк“ е в правилното разпределение на задачите, така че да се постигне оптимално натоварване, обясни експертът от Фесто.


По думите на Добрев, всяка съвременна машина пристига със собствен софтуер, позволяващ детайлно следене на нейната работа. Едър производител като Фесто обаче се нуждае от универсално решение за проследяване на работните процеси – своеобразно табло със стандартизирани показатели.

Следейки показателя ОЕЕ (Overall Equipment effectiveness – Цялостна ефективност на оборудването) компанията измерва планирани и непланирани престои на машините с цел последващ анализ на загубите и ангажиране на сътрудниците в процеса на намаляването им. Крайните цели, разбира се, са да предостави на клиентите си желания продукт, в необходимия срок и на минималната възможна цена. OEE се състои от три компонента – престой, производителност и качество.

Измерването на OEE може да става както по отношение на една машина, така и за цяла поточна линия. Според Добрев, във втория случай се избира се избира тясното място, т.е. най-бавният процес, и се взимат данни от него.

За следене на производството си във Фесто използват специализирано решение – мобилен компютър с дисплей за връзка към машина. Устройството позволява лесно свързване с машини или групи от машини (производствени линии), като за целта са необходими захранване, връзка с мрежата и сигнал от дадената машината. Според Добрев, най-удачното място за следене обикновено е повтарящ се цикличен процес. Софтуерът е уеб базиран, така че данните от „таблото“ да са достъпни дистанционно. Данните се опресняват всяка секунда.

Последното е особено важно. „Ние вече не чакаме края на седмицата, за да видим, че сме се представили зле, да сформираме екип и да говорим за работата със задна дата – подчерта Добрев. – Ние го правим веднага. Ако има проблем, веднага сформираме екип, който да търси решение.“

Не на последно място системата позволява по-активно въвличане на персонала и стимулирането му за непрекъснато подобрение. Според компанията, решението позволява на работниците да говорят на един език с ръководството, тъй като всички гледат едни и същи показатели за продуктивност.

Теленор търси партньори за съвместни облачни услуги


Интернет на нещата и миграция към облаци и на форума на ICT Media

© Computer World, Computerworld.bg

Покана за съвместна разработка на публични облачни услуги отправи Теленор по време на конференцията на ICT Media. Според Петр Бочек, изпълнителен директор „Бизнес маркетинг и продажби“ на местното поделение на телекома, операторите са в много изгодна позиция по отношение на връзките с клиенти, но същевременно на тях им липсват знанията за предлагане на дигитални и облачни услуги.

Телекомът предлага на кандидатите поделяне на приходите от евентуалните успешни услуги. Според Бочек, компанията търси партньори в областта на облачните, ИТ и професионалните услуги за бизнес клиенти.

По негови думи обикновено телекомите се нуждаят от 9 до 18 месеца за стартиране на нова услуга. В момента целта на компанията е да свали това време до 3 седмици. Целта е да бъде осигурена възможност за изпробване на голям брой услуги и намиране на тези, които са наистина печеливши.

Добри практики за защита в облака


Интернет на нещата и миграция към облаци и на форума на ICT Media

© Computer World, Computerworld.bg

Качествено планиране и прилагане на решения за защита, според най-добрите практики и препоръки, стои в основата на безопасната миграция миграция към облачна среда. Това сподели Анатоли Пешев, ИТ директор в хотелиерската група Виктория Груп по време на специализирания облачен форум, организиран от ICT Media.

Според него, основните изисквания за осигуряване на защита на данните в облака могат да се сведат до няколко условия: редуциране на каналите за достъп, изпълнение на всеки процес с минимални права (т.е. достъп само до това, което е необходимо за работата на дадения служител), удостоверяване на потребителите, валидиране на входящите данни, както и криптиране на данните (на носителите, по мрежата и на клиентските приложения).

По думите на на Пешев, лоша практика е да се осигурява само защита от външни атаки. „В облачна среда целият трафик вътре в самата организация трябва да се третира по същия начин като трафика идващ отвън“, подчерта той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X