Софтуер

Сирма пусна облачно решение за управление на документи на пазара в САЩ

Computer World

Пускането на първото си облачно решение на пазара в САЩ обяви Сирма Ентерпрайз Системс. Sirma Go Digital дава възможност за сканиране, миграция на данни, имплелентиране и конфигуриране услуги, с цел осигуряване на цифрово управление на документи. Решението е предназначено за малкия и среден бизнес и част от цялостна система за управление на документооборота.

Потреблението и заплащането на услугата следват SaaS модел (Software as a Service – софтуер, предлаган като услуга), т.е. клиентите заплащат месечна такса, която е за реално използване и покрива обработката, съхранението и поддръжката. „Цената на услугата е изключително конкурентна и няма ограничение за броя потребители“, подчертават от Сирма.

С помощта на Sirma Go Digital компаниите могат да организират по-добре своята информация и да модернизират бизнес процесите си, постигайки ясна възвръщаемост на инвестициите. Решението позволява оценка на ситуацията и извършване на предварителен разчет на разходите, свързани с дигитализирането на наличните хартиени документи. Като следваща стъпка се извършва сканиране, OCR (автоматично разпознаване на текста) и извличане на метаданни. Софтуерът автоматизира сканирането и работните процеси в компанията.

Друга съществена функционалност е класифицирането на документи, организирането на пространствата и създаването на динамични папки. Софтуерът разполага с набор от шаблони за документи, които може да се конфигурират по избор. Решението предлага различни нива на достъп, преглед и одобряване на фирмени политики. Също така Сирма предлага и интеграция на персонализирани решения, свързани със спецификата на работните процеси и операции в дадена организация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X