Софтуер

SAP HANA 2 идва с нови функции и възможности

Computer World

Немският разработчик на софтуер за управление на бизнеса SAP анонсира ново SAP HANA 2 поколение на своята in-memroy платформа. Заедно с нея бяха представени и и новите SAP HANA микро-услуги в облака, достъпни чрез SAP Hybris as a Service (наричана на кратко “YaaS”). Това се случи по време на конференцията SAP TechEd Barcelona, която се провежда от 8-ми до 10-ти ноември.

Според компанията планираните нови ключови функции и подобрения в SAP HANA 2, които ще подпомогнат ИТ трансформацията включват: Управление на данни и на бази от данни, Анализ на информация и Развитие на приложения.

“С пускането на SAP HANA през 2010 г. и пътят изминат след това ние осигурихме върхова иновация върху изключително стабилна платформа от данни за нашите клиенти – сподели Бернд Лойкарт, член на изпълнителния съвет, Продукти и Иновации, в SAP. – Пускането на SAP HANA 2 поставя нов крайъгълен камък за индустрията, защото представя новото поколение SAP HANA, което ще тласне клиентите ни по пътя към успешно и печелившо дигитално бъдеще.“

Също така потребителите на микро-услуги в облака, базирани на SAP HANA, могат да подобрят приложенията посредством анализа на данни, използвайки прости приложно-програмни интерфейси (APIs), различни езици или платформа за разработка.  

Новите SAP HANA услуги в облака включват:

  • Text Analysis Entity Extraction, Text Analysis Fact Extraction и Text Analysis Linguistic Analysis: използване на текстови функции за обработка на данни в облака за подобряване на приложенията с обработка на съответния език.
  • Услугата Earth Observation Analysis (beta): създадена в партньорство с Европейската космическа агенция (ESA) и базирана на стандарта EO-WCS, създаден от Отворения геопространствен консорциум  (OGC), тази микро-услуга достъпва сателитна информация от ESA и използва възможностите на SAP HANA, пространствена версия, за да осъществи пространствено изчисление в облака. Новата услуга съдържа историческа информация за растителност, води, почви и други спектрални индекси в реално време.

SAP обяви по-рано пускането на SAP S/4HANA® 1610, новото поколение на бизнес платформата на SAP ЕRP. Според компанията чрез използването на опростен модел за данни и награденото потребителско изживяване SAP Fiori 2.0, новата версия намалява сложността и осигурява следващата вълна на бизнес продуктивност. Чрез предсказване и възможност за разпознаване на тенденции, включително и машинно самообучение, SAP S/4HANA поставя основите за намаляване на пропуските при по-рутинни доклади, позволявайки на клиентите да се фокусират върху задачи с по-голяма стойност с вградени статистики и данни в реално време.

“С третата пълна on-premise версия на SAP S/4HANA, компании от всякакъв мащаб могат да се възползват от иновациите, предлагани за различните бизнеси и индустрии – споделя Вейланд Шрайнер, изпълнителен вицепрезидент на SAP S/4HANA, SAP. – Иновациите позволяват на компаниите да реализират ръст на производителността и значително опростяване на своите ИТ пейзажи, а SAP S/4HANA е дигиталното ядро, което ще им помогне да продължат развитието си в дигиталния свят.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X