Софтуер

IBM: Данните са следващият петрол

Computer World

Александър Главчев

Преминаването към анализи на големи данни е „пътешествие“ за всяка компания, като този процес може да бъде разделен на четири етапа, маркиращи тяхната зрeлост в тази насока. Четирите стъпки водят последователно до: намаляване на разходи, модернизация, използване на данните като основа за взимане на решения, и трансформация. Това сподели Георги Ганев, лидер „Аналитични решения“ в IBM България, който бе гост на тазгодишното издание на превърналия се в традиция IBM Infobahn Forum, организиран от българския дистрибутор NDB.

„Вярваме, че данните са следващият петрол“, обяви Ганев. Следвайки същата аналогия той допълни, че както петролът трябва да бъда преработен, преди да стигне до резервоара на автомобил, така и информацията, която бива „добивана“ от организациите, е в суров вид.

Първата стъпка от споменатото „пътешествие“ започва с изграждане на системи за управление, като например ERP. Под тях стоят бази от данни, които събират оперативната ежедневна информация, с която работят организациите. Една от целите, които се поставят тук е намаляването на разходи и изграждането на стабилни и надеждни ИТ системи. По думите на Ганев, това е моментът, в който компаниите започват реално да използват данни за своята основна дейност.


IBM: Данните са следващият петрол

© Computer World, Computerworld.bg

Следващият етап от развитието настъпва след въвеждане на определен брой системи, като BI, хранилища на данни. Тук организациите се замислят как да съберат онази част от данните, която се оказва важна на ежедневна база, за изготвяне на справки или за нещо друго. Това са данните, пълнещи със съдържание модерните т.нар. дашбордове (табла), които са част от все повече софтуерни решения за бизнеса. Организациите разработват модели за анализи и започват да се случват процеси като трансформация и преместване на данните, така че да се покриват изискванията за по-висока производителност. Също така в рамките на тази стъпка организациите започват да изработват политики за управление на данните, за достъп до тях и т.н.

Третият етап може да се опише като „демократизиране на данните“. Тук идва редът на предвиждащите анализи, т.е. използване на натрупаната информация за предвиждане на бъдещето.

И накрая, според Ганев, идва моментът, когато компаниите, възползвайки се от технологии, могат да сменят модела си на работа в търсене на нови източници на приходи.


IBM: Данните са следващият петрол

© Computer World, Computerworld.bg

„С още по-голяма сила тази година може да се каже, че IBM вече не е хардуерна фирма – сподели Нина Благоева, управител на NDB, в началото на Infobahn Forum 2016. – Знаете, че в последните няколко години IBM все повече се освобождава от хардуерните си решения и инвестира в софтуерни компании.“ По думите й целта на събитието е да даде на присъстващите партньори и клиенти на NDB идеи за това какво да правят с оперативните си данни. Специални лекции на форума бяха посветени на решенията на IBM Informix (за релационни бази данни), Cognos Analytics (BI инструмент с възможности за самообслужване) и i2 (за визуализиране на аналитична информация).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X