Софтуер

ГИС технологии подпомогнаха кампанията “Да изчистим България заедно”

Computer World

Доброволци от всички възрасти помогнаха България да стане по-чиста, като се включиха в тазгодишното, шесто поред, издание на най-мащабната доброволческа екологична инициатива у нас - “Да изчистим България заедно”, което се проведе на 4 юни. Те бяха подпомогнати от специално разработените мобилни ГИС приложения за Android и Windows Phone на ЕСРИ България, изключителен представител на Esri за страната.

Над 8 000 участници сe включиха в националното почистване през 2016 г., сочат резултатите от кампанията “Да изчистим България заедно”. По данни на Министерството на околната среда и водите и bTV количеството на изхвърлените отпадъци продължава да намалява през годините, като въпреки това са премахнати над 1 300 нерегламентирани сметища, а 5 000 тона е общото количеството на събраните отпадъци.

Независимо от местоположението си, участниците имаха възможност да регистрират акции, подават информация и качват снимки на почистени места директно от мобилните си телефони.

За целите на кампанията ЕСРИ България разработи и уеб ГИС приложение с мобилна версия за iOS. Посредством него участниците можеха да регистрират броя доброволци, местоположението си, вида и площта на изчистени от тях зони през уеб. От своя страна организаторите преглеждаха и валидираха подаваната информация чрез специална бек-офис ГИС система.

Ключов момент от кампанията е използването на ArcGIS продуктите за изготвянето на различни видове справки и пространствени анализи. За нуждите на кампанията се предоставя както статистическа информация за броя почистени места по общини, брой почистени места според вида на участниците, така и аналитични данни за най-малко замърсени области и такива с най-голяма почистена територия. Изведени под формата на ГИС карти, събраните данни се превърнаха в ценен инструмент при отчитането на резултатите и търсено средство за по-добро планиране.

„Тази година кампанията беше насочена към защитените територии в България изключително ценни от гледна точка на опазването на биоразнообразието, това са територии скъпи за всички нас”, каза Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Ето защо над 150 от всички проведени акции бяха извън териториите на населените места и градове.

Статистиката от уеб приложението показва рекорден брой изчистени площи. Над 1 200 дка са били почистени в деня на събитието, а общият брой маркирани зони е повече от 380. Сред областите почистили най-голяма територия традиционно се нареждат София, Велико Търново, Варна и Бургас. Значителен принос за добрите резултати тази година имат и доброволците от общините Хасково, Смолян, Пазарджик и Видин.

По повод данните bTV коментираха: “Със събраните до момента над 82 000 тона отпадъци доброволците в инициативата „Да изчистим България заедно” са спестили близо 180 млн. евро и около 24 години работа на институциите.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X