Софтуер

ГИС платформата за зелени краудсорсинг услуги KeepGreen.bg вече работи

Computer World

Констанца Кадънкова

Първата по рода си в България географска информационна система (ГИС) платформа за зелени краудсорсинг услуги KeepGreen.bg беше представена на 19 април в София. Краудсорсингът се определя като процес на набавяне на необходимите услуги, идеи или съдържание чрез помощ от голяма група от хора-доброволци, най-често от онлайн общност.

Приложението е разработено по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG10 - “Иновации в зелената индустрия“. По програма „Иновации в зелената индустрия“ са одобрени 11,5 милиона евро за изпълнението на 32 проекта за озеленяване на бизнеса в България. Дейностите по проектите са основно разработване, внедряване, инвестиции и обучение, свързани с екологични технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги; намаляване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите чрез системи и процеси на иновации.

Бенефициент по проекта е фирма „ДЖИСолюшънс“ (GISolutions), оторизиран бизнес партньор на ESRI и сертифициран партньор на Microsoft, която вече 15 г. е на пазара на ГИС в България, а партньор по проекта е норвежката компания GEODATA AS, която е официален дистрибутор на ESRI и има над 25 години експертиза на норвежкия пазар.

KeepGreen.bg е онлайн платформа, която предоставя иновативно публично уеб ГИС приложение, позволяващо регистриране на сигнали за нередности от неспешен характер – например за различни видове замърсявания, отпадъци, паднали дървета, и др., и бек-офис система. Системата стъпва на Arc GIS for Server и Arc GIS for Desktop технологиите на ESRI.

Изпълнението на проекта започнало през август 2015 г. В рамките на инициативата е извършено проучване и анализ на краудсорсинг ГИС пазара не само в България, но и в Европа и САЩ. Анализът очерта категоричният извод, че краудсорсинг ГИС услугите се превръщат в световна тенденция и все повече такива приложения се разработват, уточни Калин Лиловски от „ДЖИСолюшънс“. По проекта е изготвена маркетингова и търговска стратегия на дружеството. Освен софтуера на ESRI и геоданни за работата на платформата, по начинанието са доставени енергийно по-ефективна ИТ архитектура (тънки клиенти) и сървър, локиран в център за данни, което гарантира достъпност и сигурност на услугата. Направена е и техническа спецификация на системата с информация от обработка, тестване и валидиране на данните. Като част от дейността по локация е изнесено софтуерно и хардуерно оборудване във Варна.

Публичното приложение (http://keepgreen.bg/) вече е напълно функционално, а достъпът до него е безплатен. То е разработено от екипа на ЕСРИ България - изключителен дистрибутор на Esri Inc. за България, и позволява на всеки гражданин да регистрира сигнали за нередности, свързани с околната среда, да организира акции по тяхното отстраняване, участва като доброволец и набира такива.

Приложението може да работи с нерегистрирани потребители – напр. подаването на сигнали, но за някои функции като създаване на акция се изисква регистрация. Потребителите могат да въвеждат и информация за статута на сигнала и акцията, както и да се регистрират като доброволци или да набират такива за дадена акция. Системата може и да обединява данните по един и същи сигнал от различни потребители. Нередностите се визуализират автоматично върху динамична уеб карта.

Организациите, предоставящи публични услуги, също могат да използват KeepGreen.bg за двупосочна комуникация с жителите.

Бек-офис системата дава възможност за изготвяне на различни справки и анализи, за валидиране на подадените сигнали и акции и др. Беше уточнено, че има възможност за настройка и къстъмизиране на номенклатурата на бек-офис системата за видове нередности, така че приложението може да се настройва според специфичните нужди на потребителя – централна или местна администрация, неправителствена организация, ютилити компании.

От „ДЖИСолюшънс“ подчертаха, че са ангажирани с поддръжката на приложението в дългосрочен план още при кандидатстването по проекта и че платформата е част от политиката на компанията за корпоративна социална отговорност.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X