Софтуер

Тенденции при управлението на складове и вериги за доставки

Computer World

Анализите на Големи данни, мобилните устройства (най-вече таблети), електронният обмен на данни, решенията за съвместна работа, както и вездесъщите облачни системи ще са сред основните тенденции при складовите системи и решенията за управление на доставките през 2016 г., посочват специалисти от бранша. Друга насока, в която много от тях очакват развитие, е Интернет на нещата. За тази сфера обаче далеч не всички са съгласни, че комерсиалните решения са чак толкова близо…

Бизнес анализи

Аналитичнните инструменти позволяват на мениджърите да превръщат “суровите” бизнес данни в стратегическа информация и конкретни прозрения. Те дават възможност за по-добро планиране и по-точно обновяване на наличностите, както и оптимизиране на складовото пространство. В днешната реалност предоставянето на данните на правилните хора от екипа в нужния момент може да очертае разграничителна линия между успеха и провала.

 

Както и в останалите сфери, зависещи от ИТ, така и тук все по-често бива срещан терминът Големи данни. Всеобхватната свързаност доведе до ситуацията, при която потокът от информация отдавна се е превърнал в потоп и за обуздаването му са необходими специализирани решения.

 

Анализите на всеобхватните Големи данни данни позволяват значително по-точно планиране и създаване на гъвкави вериги за доставки и системи за управление на складовите наличности. Тези инструменти директно оказват влияние върху приходите, като повишават общата ефективност и оптимизират работните потоци. Едни от най-интересните решения в тази насока са свързани с предвиждащите анализи, позволяващи планиране и прогнозиране за това с какво да бъде напълнен складът – нещо, което в момента често включва догадки.

Все повечето и все по-добрите аналитични инструменти бавно променят пейзажа. Осъзнавайки това, предприятията все по-често търсят интелигентни инструменти, които да им доставят правилната информация.

Мобилността продължава да доминира

Поставянето на мобилни устройства в ръцете на складовите работници и куриерите далеч не е нова идея, но с течение на времето тя продължава да набира все повече обороти. Спокойно може да се твърди, че управлението на складовете постепено се разделя от традиционните инструменти в посока таблети и смартфони. Същевременно изискванията към доставчиците на мобилни устройства от страна на разработчици на специализирани решения, партньори и крайни клиенти стават все по-широки. Възможности като печатането на етикeти, както и баркод или RFID четците далеч не са в сферата на интересите на обикновения потребител, но се превръщат в стандарт за операторите на складови бази.

Производителите на техника, разбира се, много добре усещат тази тенденция и това е причината все по-често да се говори за професионални устройства. Именно затова Apple подготвят професионален таблет във времена, когато анализаторите докладват за сериозен спад в продажбите на такива устройства.

Специалистите по логистика отдавна са съзрели потенциал в идеята скъпите компютри да бъдат заменени с по-евтини таблети, които да работят в комбинация с централизирален сървър. Всъщност навлизането на облачни решения за управление на складове не просто създава нови възможности за използване на мобилни устройства, а води до ситуация, при която използването на по-стари методи на работа се оказват буквално контрапродуктивни.

Използването на мобилни устройства позволява увеличаване на продуктивността. Благодарение на тях служителите могат да вършат работа си по-бързо, лесно и точно. Вградените камери в тези продукти предлагат допълнителни възможности – информация за повредени пратки например може веднага да бъде изпращана до когото трябва.

Не на последно място разпространението на мобилни устройства означава, че разходите за обучение на персонала при внедряването им няма да бъдат високи.


Електронен обмен на данни

Т.нар. EDI (Electronic data interchange – електронен обмен на данни) системи, за предаване на структурирани цифрови данни между различните организации също вече не са нещо ново. Все по-широкото възприемането на комуникационния метод означава, че компаниите, които не предлагат такива функционалности, съвсем скоро ще започнат да се превръщат в аутсайдери. Използването EDI ще се превръща в ключов фактор при работата с търговци и доставчици.

EDI системите предлагат следните основни предимства:

  • Подобряване точността на доставките;

  • Ускоряване на придвижването на стоки към техните получатели;

  • Подобряване на взаимоотношенията с партньори;

  • Съкращаване на времевите цикли;

  • Подобряване на коректността на документацията;

  • Подобряване на комуникациите между компанията и турговските партньори.

Съвместна работа

Всяко предприятие в днешно време търсят начини за подобряване на съвместната работа отделните служители и отдели. Тази тема може грубо да бъде разделена на две – решения за колаборация на служители и интеграция на различните системи. Добър начин за постигане на първото е чрез внедряване на мениджмънт решения (или на подобрен ERP пакет). Целта е всички отдели и служители да достъпват до единна база данни. Така те ще работят върху една и съща инфромация в реално време и ще имат възможност за комуникация в случай на нужда.

 


Тенденции при управлението на складове и вериги за доставки

© Computer World, Computerworld.bg

Също така в момента организациите очакват нещата да се случват едновременно и да се допълват и по отношение на техническата част. Пълната интеграция на всички системи е крайната цел и занапред ще е налице все по-малко толерантност по отношение на цената и времевите срокове за реализирането на тази нужда. Тази „колаборативна ориентация“ все повече ще насочва хората към предложения от типа платформа като услуга (Platform as a Service – PaaS), където са налице компонентите за създаване на платформа, вместо да им се налага да се занимават с отделните системи. Тази промяна обаче изисква по-дълбоко разбиране за това как работи заедно целият набор от решения в компанията.

 

Облачни решения

На практика навсякъде използването на облачни услуги позволи на по-малките компании да се възползват от възможностите на професионални инструменти, като направи цените им по-достъпни и въведе принципа на динамичното тарифиране. Разбира се, финансовата част не е основната причина за популярността на модела „като услуга“. Тези услуги позволяват на бизнесите да намаляват отговорностите си и рисковете, да не се грижат за инфраструктурата и да не търсят допълнителна работна сила.

През 2016 г. разходите ще продължават да бъдат сериозен фактор за компаниите, които използват по-стари системи. Предизвикателствата по отношение на инфраструктурата, поддръжката и работната сила ще принудят много от тях да отправят поглед към облачните предложения на пазара. Очаква се четири от всеки пет организации, внедряващи нови инструменти, да изберат направо тях. Голяма част от компаниите се оказват принудени да преминат към облачни решения поради остаряването на работната сила – често по-възрастните професионалисти напускат и не биват заместени. Единственият начин да се компенсира загубата е да се въведе система, която няма нужда от замяна.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X