Софтуер

Пазарът на бизнес софтуер у нас с потенциал, но и с проблеми

Computer World

Ниско насищане на ERP, BI и CRM решения в големите, малките и средните предприятия. Същевременно поради инерцията, от финансирането от Евро фондовете много водещи марки на практика са спрели политиките по брандиране и позициониране на пазара у нас. Това сподели Людмил, управляващ съдружник в CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co, по време на форум, озаглавен “Make IT Work: Finance 2015”, организиран от консултантската компания Balkan Services.

Въпреки първият от изброените фактори показва недвусмислено потенциала на местния пазар са налице и проблеми. Според Стойчев бизнес клиентите все още не познават ИТ решенията, което от своя страна води до подвеждане и некоректност от страна на някои играчи на пазара или избор на неподходящи продукти за нуждите на съответната компания.

Според CBN проблем е и слабата компетентност в администрацията, която отговаря за финансирането на проекти за внедряване на бизнес ИТ решения. “По наше мнение един от всеки четири одобрени проекта няма практическа стойност и полезност за бизнеса, освен усвояване на средства”, посочи Стойчев.

По отношение на финансовата индустрия, според анализатора, продължава кредитирането на свръх задлъжнели сектори (от CBN определят като такива компаниите, в които стойността на кредитите е повече от 80% от дълготрайните материални активи). “За да се види кой сектор, сегмент или индустрия са свръх задлъжнели е необходима информация от независим източник – подчерта Стойчев. – Освен това са необходими исторически данни за поне три години назад, а това се прави с аналитични софтуерни продукти.”


Пазарът на бизнес софтуер у нас с потенциал, но и с проблеми

© Computer World, Computerworld.bg

Ръст в изпълнените проекти през 2015 г. отчита Balkan Services през последната година. От началото на 2015 г. техният брой вече е над 50, отбеляза Владимир Рашев, управител на компанията, по време на официалното откриване на конференцията. По думите му ERP, BI и CRM екипите на компанията са разраснали от началото на годината. “Новите колеги не са в основата на ръста, който постигаме през тази година – обясни Рашев. – Те са основата на ръста, който гоним през следващите години.”

Годишният финансов форум “Make IT Work: Finance 2015” събра около 100 професионалисти от сферата на финансите и застраховането. В рамките му бяха представени работещи решения във фирми, както и възможности на софтуерни продукти. Бе проведена и специална лекция на тема възможности за безвъзмездно/грантово финансиране.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X