Софтуер

Стотици ГИС базирани проекти работят у нас

Владимир Владков

Владимир Владков

По света ГИС се използват в около 180 човешки дейности, това вече е практика и в България, има десетки, дори стотици различни проекти и решения, които вече работят. Технологията не е нещо в бъдещето, а е реалност, заяви Росен Русинов при откриването на семинара „Многообразието на ГИС“, организиран от ГИС Алианс в София на 18 ноември.

„Събитието е посветено на Световния ГИС ден, професионален празник, превърнал се в традиция за всички специалисти и фирми, които се занимават с географски ИС, геопространствени данни, продукти и услуги“, добави Русинов. ГИС Алианс е неформална организация на български фирми, които, противно на българския манталитет, са осъзнали, че не са само конкуренти, а могат да обменят добри практики в помощ на клиентите. Членове на организацията са Битмап, ГАП Консулт, ТехноЛогика, Мапекс, Датекс и Дейтамап. Основната им цел е да направят обществено достъпни добрите практики, добрите ГИС проекти.

„ГИС технологиите не са в „първа младост“,

те са на около 50 г. (терминът се появява през 1962 - 1963 г.), но са страшно актуални, тъй като всяко нещо, което се случва в нашия свят, може да е заградено от въпросите какво, къде и кога. ГИС досега отговаряха на първите два въпроса, но днес вече могат да дадат отговор и на въпроса кога, обяви Русинов. - Популярният нов термин „Големи данни“ е нещо, с което ГИС системите работят от много години. Големите данни позволяват прилагане на закона на диалектиката, според който понякога количествените натрупвания водят до качествени изменения. Съвременните технологии за събиране, обработка, анализ и визуализация на информацията, използването на технологии за машинно знание, на алгоритми, подходи и методики за изкуствен интелект ни позволяват не само да знаем какво е състоянието в момента, и да предвидим бъдещето. Това вече се случва в метеорологията, икономиката, транспорта и др.“, допълни Росен Русинов.

Всяко министерство днес

разполага с огромни масиви от данни, като все по-голяма част е свързана с георефериране, допълни Георги Гладков, директор на дирекция „Пространствени данни“ в ЕСМИС. Агенцията е сред важните фактори за внедряване на ИКТ, част от които е и ГИС. Дирекцията отговаря за въвеждането на директивата Inspire и за създаването на национална БД за геопространствени данни като част от единна европейска геопространствена база данни. Според него, в днешните мобилни телефони има много приложения, свързани с ГИС. За нас е важно да сме еднакво близо до всички, които развиват ГИС технологиите в България. Това ще е от полза и за нас като администрация, а вашите разработки обслужват и нас, и всички български граждани“, коментира директорът на дирекция „Пространствени данни“.

„ЕСМИС има съществен принос в изпълнението на държавната политика, свързана с бъдещето е-управление. Готви се промяна на ЗЕУ, организационни промени, чиято основната цел е улесняване на работа на държавната администрация, подобряване на услугите за гражданите и създаване на по-добра среда за бизнес в България“, заяви Гладков.

Създаването на национален портал за геопространствени данни все още не е приключило. Именно затова в момента се водят преговори между Министерството на отбраната и МТИТС за подписване на договор. Той предвижда

временно използване на системата на МО като геопортал на България.

Срокът на договора е 6 месеца с възможност за удължаване, обяви подп. д-р Мариян Марков, Военно-географската служба към МО. Военно географска служба на Българската армия е орган на МО за изпълнение на всички дейности за създаване на геоинформационни продукти (карти, схеми, анализи), допълни той.


Стотици ГИС базирани проекти работят у нас

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Системата за публичен достъп до пространствените данни на МО е реализирана по проект по ОПАК за 31 месеца (главно заради оспорване на обществените поръчки). „Общата цел на проекта е подобряване на административно обслужване, публичен достъп до пространствени данни, създавани в МО, и хармонизиране на тези данни с националния портал InSpire, каза Марков.

Всички данни, създадени от тази служба, вече са достъп през https://gis.armf.bg. Системата има 2 модула - вътрешна система (Тобел и СУБД PostgreSQL) и външна система – портал и офис. Всички е-услуги са достъпни само за регистрирани потребители, обясни Марков. Системата управлява заявления, документи, задачи, плащания, клиенти, потребители и администрация на роли. Всеки потребител получава сумата на таксата и къде да преведе парите. Потребителят може да следи статуса на своята заявка, кога ще бъде изпълнена, кога да плати, кога ще получи данните, добави Марков.

В меню Inspire са публикувани трите мрежови услуги – разглеждане, търсене и сваляне. Системата позволява използване на ГИС услуги от други системи (напр. Натура 2000). В момента ИС предоставя 32 е-услуги, 7 обектни класа и 3 мрежови услуги.

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

също е реализирала ГИС проект по ОПАК, каза Иван Пелов от АУЕР. Реализираната през 2014 г. от Риал системс и Мапекс национална геобазирана информационна платформа цели постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Системата има два модула – портал и офис, като са ползвани продукти с отворен код и TOBEL.

Всеки месец 1600 ВЕИ подават електронни заявления за издаване на гаранции за произход на енергията от ВЕИ. Засега 35% от документите от ВЕИ се подават по електронен път с квалифициран е-подпис, но всеки месец този процент се увеличава. „По този начин агенцията не трупа излишна хартия, комуникацията е по-удобна, а изчистването на евентуални грешки в подадените заявления става в рамките на 1 минута, обясни Пелов. - Вторият модул „Офис“ разпределя автоматично заявленията на служители, които трябва да следват няколко стъпки за обработка на заявленията и да се стигне до заповедта за издаване на гаранцията. Пази се е-досие на всеки ВЕИ производител“, обясни Пелов.

„Изключителното многообразие на приложения на ГИС технологията в съвременния живот, многообразието на продукти, платформи и продуктови линии ни кара да изберем за всеки конкретен проект подходящ продукт или платформа, заяви Светлозар Захариев от ТехноЛогика. – Всички наши проекти и приложения са реализирани с основни базови ГИС продукти и платформи.“ Той представи непозната досега у нас ГИС платформа на белгийския производител Luciad. С нея е реализирана NATO Alliance Ground Surveillance AGS System – съвременна система за управление на наземните операции на НАТО. Системата AGS е придобита от 15 страни съюзници (България, Чешка република, Дания, Естония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и САЩ) и ще е достъпна за Алианса през 2017 или 2018 г.

Системата се състои от подвижни командни пунктове и стационарни бази, свързани с комуникационна мрежа в реално време; безпилотни самолети, които летят на голяма височина (HALE), и безпилотни самолети UAV. “Един от модулите, който трябваше да реализираме, е ГИС модул. Той ще анализира данните от безпилотните самолети”, коментира Захариев.

Задължителните изисквания към системата са били модулност, максимално използване на готови търговски продукти (COTS), съвместима работа чрез използване на STANAG и други стандарти на НАТО, единен вход в системата (SSO) и следване на политиките за сигурност на управлението, резервираност на хардуерната система и независимост по отношение на платформи и езици, добави Захариев.

По време на конференцията Ненко Темелков представи реализирания ГИС проект в Асарел Инвестмънт, дъщерна фирма на Асарел Медет, чиято главна цел е проучване за наличие на находища на полезни изкопаеми. ГИС се ползват в образованието не само в ГИС специалностите, но и във всяка област на знанието, добави Аспарух Камбуров от МГУ „Св. Иван Рилски“, а Страхил Стоилов, директор на дирекция в Национален парк Пирин, демонстрира функциите на ГИС проекта в природния парк (www.gis.pirin.bg). Изработената карта може да се ползва и офлайн през мобилно приложение, като вградените в смартфоните GPS модули дават възможност на туриста да се ориентира веднага къде се намира по маршрута. Въпреки че тази функция, създадена от разработчиците от БИТМАП, представлява едва 3% от целия проект, тя е предизвикала най-голям интерес, каза Стоилов.

Георги Палпурин от Асоциация „Интерактивна България“ показа възможностите на проекта „Сподели България“. Той включва 360-градусови турове на 44 точки от страната, свързани с туризма, които са достъпни през най-популярната карта у нас BGMPAS.com.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X