Софтуер

Джим Холмс: Автоматизираното тестване не може да замени хората

Computer World

На 18 и 19 ноември в София ще се проведе конференцията за софтуерни разработчици и експерти в осигуряването на качеството и автоматизация на тестването – Innovation in Software Technologies and Automation Conference (ISTA Con). Сред лекторите, които ще открият събитието, e Джим Холмс. Професионалният му път в ИТ стартира във Военновъздушните сили на САЩ, а после работи за стартиращи и Fortune 100 компании. Преди известно време бе и директор на отдела за тестови инструменти в Telerik. Холмс се съгласи да отговори на няколко въпроса за читателите на Computerworld, разкривайки каква ще са темите на лекциите му на ISTA 2015 и споделяйки своята визия за бъдещето на автоматизираното тестване на софтуерни продукти.

Г-н Холмс, какви ще са основните теми на лекциите по време на ISTA 2015 – на откриващата сесия на 19-ти ноември и на работния семинар на 18-ти?

Встъпителната лекция на 19-ти е озаглавена „Защо?“ („Why?“). Надявам се да вдъхновя публиката да мисли повече за причините за проблемите, с които се сблъскваме по време на работата си. Не е достатъчно просто да се справим със симптомите, свързани с трудности за потребителите – трябва да задаваме въпроса „Защо?“, така че да стигнем до първопричината и да адресираме реалните нужди на потребителите. „Защо?“ въпрос, който трябва да задаваме много по-често, както по време на работа, така и в живота като цяло.

Моят работен семинар на тема лидерство е предназначен да помогне на хората, които влизат в ролята на водачи. Той е базиран на много практически знания и опит, които съм добил през годините. Опитвам се да помагам на хората да превъзмогнат всякакво чувство на тревога или страх, които те изпитват при поемане на лидерски позиции, и вместо това да се фокусират върху възползване от своите силни страни и да смекчават ефекта на слабостите.

Кои, според вас, са последните тенденции в областта на разработката и доставката на софтуерни продукти?

Продължавам да виждам акцент върху съкращаване на циклите за получаване на обратна връзка и приближаване на потребителите до екипите за доставка. Много ми допада акцента върху ориентираността в посока клиентите – прекалено дълго бяха налице неща, които убиваха продуктивността и възпрепятстваха доставката на стойност за потребителя. Независимо дали екипите преминават или не към т.нар. модел на „непрекъсната доставка“, те поне съкращават цялостния цикъл.

По време на откриващата сесия на миналогодишното издание на ISTA лекторът заключи, че основният фокус вече не пада само върху голите функционалности, а върху цялостното изживяване на потребителя. По какъв начин това променя цялостния подход при процесите по разработка? Означава ли това, че един продукт може да се окаже по-успешен, само защото е „по-красив“?

Да, цялостното преживяване се промени и мисля, че това нещо хубаво! Когато е налице изчистено, плавно и добре премислено преживяване, това хваща вниманието на потребителите. Не мисля, че биха казал, че един продукт/система/услуга трябва просто да е „по-красив(а)“. Изживяването трябва да е спокойно и ефективно. Лош работен поток, дори скрит зад хубави цветове и картинки, ще продължава да е тромав и разочароващ!

Автоматизираното тестване е ясна тенденция от години. Може да прозвучи малко крайно, но смятате ли, че този тип технологии могат да елиминират нуждата от QA инженери? Какво е бъдещето, според вас, в тази насока?

Не. Следващият въпрос.

Сега по-сериозно: Автоматизираното тестване не може и никога няма да може да елиминира нуждата от квалифицирани и страстни тестъри. Също така, по мое мнение, няма такова нещо като „QA инженер“. Тестването не може да „гарантира“ качество. Само цял екип, включват разработчици, бизнес анализатори и потребители, може да гарантира качеството на системите, които доставяме.

Автоматизираното тестване е критична част от цялостната стратегия по отношение на качеството, но винаги ще имаме нужда от умни, съзнателни тестъри, които могат да водят с екипа разговори, провокиращи мислене преди, по време на, и след разработката. Ще имаме нужда и същите да изследват системите по начини, по които автоматичните инструменти не могат (и не трябва да се очаква да могат).

Що се отнася до бъдещето на автоматизацията, очаквам развитието на инструменти, с които да затворим пропастта между инструментите за дизайн на ниско ниво, като Selenium WebDriver, и тромави инструменти като QTP/UFT на HP.

2015-та година е (почти 2016-та) и е глупаво екипите да избират между неща като WebDriver, изискващи само писане на код, които изискват от нас да прекарваме времето си в справяне с асинхронни ситуации и реактивни интерфейси, или инструменти като QTP/UFT, чиито модели на запис и изпълнение създават крехки тестове. Същите пакети и инструменти не ни служат добре и в областта на мобилните устройства.

Очаквам от по-малки разработчици като Telerik: a Progress Company, SmartBear и други да напреднат в тези области през следващите години. Тези доставчици са източници на страхотни иновации в областта на инструментите за тестване.

ISTA 2015 не е първият повод да постеите България. Преди няколко години бяхте директор на отдела за тестови инструменти в Telerik. Кой е най-живият ви спомен от страната?

Имам много страхотни, живи спомени от България! Това е едно от любимите ми места. Хората тук са едни от най-гостоприемните и приятелски настроени, които познавам. Обичам и храната. И накрая: веднъж един от колегите ми в Telerik ме заведе на разходка в западна България. Беше страхотен ден, въпреки че му казах, че има нужда да работи върху английския си. Неговата дефиниция за „лека разходка“ се оказа много по-различна от моята.

Въпросите подготви Александър Главчев

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X