Софтуер

Нови тенденции при ERP променят пазара

Computer World

Нови приложения и услуги от корпоративен клас заменят старите решения за планиране на ресурсите на предприятието (enterprise resource planning, ERP), като този процес е следствие на желанието на компаниите да станат по-гъвкави и мобилни. Това е основният извод от доклад на Strategy& - глобален консултантски екип, част от PricewaterhouseCoopers (PwC), озаглавен Beyond ERP – New technology, new options („Отвъд ERP – нови технологии, нови възможности”). Тези предложения могат да се интегрират с традиционните ERP софтуерни решения, формирайки т.нар. “хибридно ERP”, позволяващо реализиране на специфични функции, като управление на човешки ресурси, на връзките с доставчици, възможности за електронна търговия и др.

Още в самото начало на доклада анализаторите предупреждават организациите да гледат отвъд рекламните послания и да оценяват решенията в контекста на реални бизнес казуси. Това трябва да включва ползи като повече ангажираност от страна на клиентите и служителите и по-бързо внедряване. Според PwC ключът към успеха се крие във фокуса върху генерираните реални предимства за бизнеса. От компанията очакват, че за повечето компании тези предимства ще оправдават необходимите разходи.

SaaS изпреварва традиционните ERP-та

Нетните приходи от традиционни ERP системи намаляват от 2013 г. до нива, където вече са изпреварени от облачно-базираните решения, доставяни под формата на услуга. Според PwC приходите от софтуер като услуга (SaaS) скоро ще изпреварят традиционните лицензи дори за старите и утвърдени доставчици. Всичко това в крайна сметка ще доведе до намалявне на оборотите от поддръжка и по всяка вероятност ще повлияе на крайните печалби, имайки предвид и по-ниските маржове присъщи на клауд услугите.

Анализаторите предвиждат до 2016 г. инвестициите в SaaS решения да нараснат над два пъти, достигайки 78 млрд. долара. Същевременно тези в традиционни ERP системи пък ще намалеят с почти една трета, до 15 млрд. долара.

Що се отнася до Централна и Източна Европа, от IDC очакват SaaS да заемат 69% от пазара на публични облачни услуги до края на 2015 г. като се очаква общите обороти ще достигнат 386 млн. долара (изключвайки Русия). Софтуерът като услуга представлява най-голямата категория благодарение на вече възприетите предимства като прозрачните разходи и широк набор от нематериални ползи, включително потребителско изживяване, мултиплатформен достъп и подобрено сътрудничество, посочват анализаторите.

Хибридните ERP-та – по-функционални и по-достъпни?

Според PwC новите хибридни решения предлагат функции разработени с повече инвестиции спрямо традиционните ERP системи. Сравнявайки разходите за едно хибридно решение с тези на една локално инсталирана система за период от 5 г. везните се накланят в полза на облачните услуги. Разбира се за по-дълъг период от време абонаментните такси все някога ще надхвърлят закупуването на традиционен лиценз. Според анализаторите от Strategy& компаниите извличат най-много ползи от хибридните решения, когато ги поставят в ролята на катализатори за стратегическа промяна, а не гледат на тях само като на начин за намаляване на разходи в кратко- или средносрочен план.

Едни от най-сериознте критики към традиционните ERP системи на практика винаги са били свързани с техните високи цени, ограничената гъвкавост и трудностите при тяхното внедряване. Хибридните многокомпонентни решения обикновено струват по-малко, поне през първите няколко години на употреба и “спестяват” на компанията първоначалния разход, който тя би трябвало да направи закупувайки традиционен лиценз. Също така те позволяват на организацията да избере необходимите й функции и самият факт, че става дума за облачна услуга, обикновено автоматично означава и повече мобилност. Според PwC компаниите могат да очакват предимства в четири ключови области:

  • Ангажирането на клиенти
  • Управлението на поръчки
  • Ангажирането на служителите
  • Скоростта на внедряване


Разбира се тези решения идват и със своите специфични рискове. Налице могат да бъдат трудности при преминаването към облачни системи. Разходите на време и ресурси, свързани с тези въпроси, също трябва да бъдат взети предвид при формирането стратегията и бизнес казуса, оправдадащ миграцията. Според PwC възможните проблеми могат да се разделят на три групи:

  • Методът на доставка на SaaS
  • Информационната сигурност
  • Интеграцията

Традиционните доставчици на ERP решения вече предлагат интеграционен софтуер като част от техните пакети. Услугите за интеграция с отворен код, достъпни през публични облаци, също постепенно узряват и могат да ускорят процесите по внедряване.

Както при всяка нова технологична тенденция, така и при хибридните решения са налице както компании, които отрано залагат на конкретния подход (т.нар. early adopters), така и такива, които изостават спрямо общата маса (laggards). Също така различните индустрии се различават по отношение на желанието си да възприемат облачни услуги, както и готовността си да се възползват от тях. Естествено това е обвързано и със зрелостта на самите решения. Според PwC в момента предложенията за облачно-базирани маркетинг и продажби, както и управлението на поръчки и човешки ресурси са по-напред спрямо софтуера за функции като развойна дейност и производство.


Нови тенденции при ERP променят пазара

© Computer World, Computerworld.bg

Мобилността се превръща в ключово изискване

Колкото по-комплексни са веригата за доставки, както и каналите продажби и обслужване, толкова по-критични за компаниите са мобилните функционалности. Традиционните локално инсталирани ERP системи често са разработвани, за да поддържат бизнес модели основани на продажби в големи обеми и се основават на бавно променящи се стратегии в тази насока. Те са изградени за масово производство, а не за бърз достъп до пазара.

Някои нови бизнес модели изискват предоставяне на повече свобода на клиента по отношение на дефинирането на продуктите, което от своя страна изисква от ERP системите да позволяват бърза реакция при специални изисквания по отношение на продуктите и услугите. Според Forbes един от най-добрите тестове за едно ERP решение е доколо бързо то може да бъде скалирано, така че да покрие напълно нови канали за продажба като в същото време предоставя на потребителя чудесното обслужване, което е свикнал да получава.

Оборудването на екипите по продажба и обслужване с мобилни устройства и осигуряването на съответните приложения за клиентите вече се счита за нещо напълно нормално в някои сектори. Според проучване на KPMG от 2014 г., изследващо разпространението на облачните услуги (“2014 Cloud Survey Report: Elevating Business in the Cloud”), 42% от анкетираните компании гледат на клауд услугите като на начин да направят своята работна сила мобилна. Този приоритет е на второ място след спестяването на средства и увеличаването на ефективността (49%). На трето място (37%) са възможностите за подобряване на отношенията с клиенти и партньори.

Според PwC корпоративният свят бързо се отдалечава от ерата на традиционните ERP системи, движен от желанието си за по-тясна връзка с клиентите, доставчиците, както и със собствените си служители. Друг двигател в тази насока е и желанието на компаниите да се диференцират. Свързването на нови облачно-базирани функционални приложения със техните ERP системи позволява получаването на най-доброто от двата свята. Това обаче не означава, че компаниите трябва да се хвърлят сляпо в тази посока, предупреждават анализаторите. Както при всяка ИТ трансформация, така и тук те трябва да разработят цялостни бизнес казуси, в които внимателно да претеглят предимствата и недостатъците на новите системи и едва след това да продължат да измерват какви биха били резултатите след внедряването.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X