Софтуер

Архив и защита на чувствителни данни с решения на Informatica

Владимир Владков

Решения за архивиране на все по-големия обем от данни, обхващащи целия им жизнен цикъл, както и продукт за защита на чувствителни данни бяха във фокуса на седмото издание на технологичния ден на Informatica, организирано от Глобал Консултинг в Гранд хотел София. Събитието бе открито от Александър Гьонов, заместник ръководител отдел „Софтуер“ в Глобал Консултинг, а Иван Дойчев, Informatica Pre-sales в Глобал Консултинг, представи средствата на Informatica, с които компаниите могат да улеснят управлението на данните.

В съвременните организации обемът на данните, генерирани от различни приложения и процеси, расте непрекъснато. „Без цялостна стратегия разходите, свързани с управлението на данните, и внедряване на необходимата за това инфраструктура, тези данни нарастват неконтролируемо, коментира Дойчев. - На помощ идва цялостното решение на Informatica Data Archive, което обхваща пълния цикъл от създаването на данните до тяхното оттегляне от активна употреба, с други думи тяхното „пенсиониране““, добави той.


Архив и защита на чувствителни данни с решения на Informatica

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Заедно с постоянното увеличаване на обема от данни системата започва да губи своята производителност, както и средата, в която се намират и се ползват данните. Според Дойчев, с продукта на Informatica за архивиране на данни се постига предвидим, управляем растеж на данните. В същото време се подобрява работоспособността и се намаляват ресурсите, необходими за поддръжка на системите, а това води до намаляване на общите разходи за хардуер, за хора и за лицензи. „Informatica Data Archive дава възможност да групирате данните по различни критерии, например по важност за бизнеса, честота на употреба и др. Така можете да отделите и архивирате неактивните данни в приложенията, като си осигурите безпроблемен достъп до архивираните данни, когато имате нужда от тях“, обяснява специалистът.

Другият представен продукт - Informatica Data Masking, предоставя защита на чувствителни данни чрез маскирането им с цел предотвратяване на достъп до чувствителна информация. С това решение на Informatica се осъществява „скриване на данните“, така че да се запази тяхната конфиденциалност и да се осигури контрол срещу неупълномощен достъп до чувствителна информация. „Маскирането на данни се използва, когато формата или видът на данните трябва да остане непокътнат, но действителните стойности на данните остава скрити от потребителите, обяснява Дойчев. - Изпълнението на процеса може да се постигне по няколко начина, например разместване, заместване или изключване на знаци. Маскирането на данните се различава от криптирането, тъй като може да поддържа същия формат на данните (т.е. същия брой знаци) и не налага ползването на ключ или токен“, добавя той.

Маскирането на данните става по два начина:

  • В реално време, или т.нар. Dynamic Data Masking (динамично маскиране на данни). При този процес когато потребителят се обръща към определен източник на данни в организацията, се прилага алгоритъм за маскиране на поисканите данни, а това предотвратява неупълномощен достъп до информация в реално време, като запазва непроменени данните в централната база данни;

  • Постоянно или още известно като Persistent Data Masking (Постоянно маскиране на данни), защитава поверителната информация (например номера на кредитни карти, адреси, телефонни номера и др.), от нежелан достъп, като създава подобни на реалните, но различни от тях копия на базата от данни, които могат безопасно да бъдат споделяни за вътрешно или външно ползване от трети страни.

На конференцията бе представено и решението Informatica Data Subsets, което позволява да се създават подмножества от данни. „С него всяка организация може да създава, обновява и същевременно да се поддържат сигурността на подмножествата (извадка) от данни – по-малки, обособени бази от данни, отделени от големите и сложни бази, коментира Дойчев. - С тези референтни подмножества от продукционни данни значително се намалява времето, усилията и дисковото пространство, необходими за поддръжка на системите, които не са в продукционен режим.“

Според него много организации в България през годините са натрупали големи обеми от информация. „Смисълът на Informatica Data Archive е да реши въпроса с тези данни, които една организация оценява като най-малко използваеми, но все пак не трябва да трие, казва специалистът. - Продукционните системи ще работят с най-новите, активни данни от последните една – две години, като по този начин те ще повишат своята производителност. В същото време архивираната информация може да се прехвърли на сървър, който е по-евтин и лесен за поддръжка. Продуктът дава възможност и за архивиране на данни във файл, когато те са по-стари и не се използват изобщо. Архивирани във файл данните запазват своята структура и позволяват да се компресират с много висок процент в зависимост от формата. Дори да са в архивирано състояние, те все още са достъпни и могат да се използват за регулаторни нужди, за справки и други цели“, добавят Дойчев. По този начин всички данни на една организация са налични и могат да се използват, когато има нужда от тях, а системите работят с максимална производителност и без излишни разходи за хардуерни и софтуерни ресурси.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X