Софтуер

ЕСРИ България отличи 6 организации за особени постижения в ГИС

Computer World

По традиция, ЕСРИ България - изключителен представител на Esri Inc. за страната, организира церемония по връчване на годишните награди за специални постижения в областта на географските информационни системи. Награждаването беше кулминацията на 16-тото издание на организирания от ЕСРИ България Световния ден на ГИС, който се проведе на 19 ноември в София.

Тази година бяха раздадени отличия в три категории – „Централна администрация“, „Регионална и местна администрация“ и „Частен бизнес“.

В категория „Централна администрация“ награди получиха Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

  • Павел Гуджеров, заместник-министър на околната среда и водите на Р. България прие присъдената на министерството международна награда за специални постижения в ГИС в света за реализираната ГИС система за опазване на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Наградата връчи Аарт ван Вингерден, генерален директор на Esri, Inc. за Европа.

Павел Гуджеров (вляво) и Аарт ван Вингерден

  • Лазарина Стоичкова, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Виолета Коритарова, заместник изпълнителен директор на АГКК получиха призове съответно за прилагане на ГИС за сътрудничество и обмен на данни, и за развитие на иновативна ГИС за осигуряване на качествени и достъпни данни и услуги. Наградите връчиха Гергана Паси, основател и председател на Дигитална национална коалиция, и Христо Христов, директор на Дирекция "Информационни технологии и електронно управление" в МТИТС.

Лазарина Стоичкова (вляво) и Гергана Паси


ЕСРИ България отличи 6 организации за особени постижения в ГИС

© Computer World, Computerworld.bg


Виолета Коритарова (вляво) и Христо Христов


ЕСРИ България отличи 6 организации за особени постижения в ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

В категория „Регионална и местна администрация“ тази година бяха отличени две организации. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе получи отличие за прилагане на ГИС за ефективно управление и опазване на биоразнообразие.

  • Яна Георгиева, главен директор Оперативна програма „Околна среда“ връчи на Дауд Ибрям, директор РИОСВ-Русе престижната награда.

Яна Георгиева и Дауд Ибрям


ЕСРИ България отличи 6 организации за особени постижения в ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

  • За съвременен подход в прилагане на ГИС за популяризиране и развитие на туризма отличие тази година прие и Донка Михайлова, кмет на община Троян. Призът беше връчен от Здравко Сечков, изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление.

Донка Михайлова и Здравко Сечков


ЕСРИ България отличи 6 организации за особени постижения в ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

В категория „Частен бизнес“ награда тази година получи ЕВН България за прилагане на иновативни ГИС технологии в електроразпределението. Наградата прие Павлин Джумалийски, директор "Мрежов инженеринг" в ЕВН България от Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Павлин Джумалийски и Евгения Караджова


ЕСРИ България отличи 6 организации за особени постижения в ГИС

© Computer World, Computerworld.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X