Софтуер

Първо свое събитие проведе ГИС Алианс България

Computer World

Александър Главчев

Успешни проекти и добри практики в областта на пространствените цифрови данни бяха представени в рамките на събитие посвеено на Географските информационните технологии (ГИС), проведено в София. Организатори на мероприятието, проведено под надслов "Световен ден на ГИС в България" бяха фирмите ТехноЛогика, Датекс и Мапекс.

По думите на Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика, сблъсъците на платформите вече са минало и в обединението ГИС Алианс е налице палитра от компетенции, при която всеки от участниците допълва останалите.

Кирил Вачов, генерален мениджър на Датекс ГИС Център, изрази надежда проведеното събиране на фирми от бранша да се превърне в професионална гилдия, където участниците да могат да споделят своите успехи и опит и чрез която да защитават своя общ интерес.


Първо свое събитие проведе ГИС Алианс България

© Computer World, Computerworld.bg

На откриването присъства и изпълнителният директор на Мапекс – Александър Ангелов.

Фирмените презентации бяха изнесени от членове на обединението ГИС Алианс България (Мапекс, ТехноЛогика, Датекс, Дейтамап, ГАП Консулт и Битмап).

Мапекс представи участието си в проект за изграждане на Национална геобазирана информационна система, която да отразява  потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В рамките на изпълнението от компанията са реализирали решение, позволяващо подаване на заявления онлайн, както и възможност за визуализиране и идентифициране на различните ВЕИ, както и геостатистическа информация за тях, върху картата на България.


Първо свое събитие проведе ГИС Алианс България

© Computer World, Computerworld.bg

ТехноЛогика представи проект за управление на пристанищната инфраструктура, базиран на ГИС. В него компанията е участвала като водещ партньор в консорциум, наречен Геопорт. Целта на проекта е била създаване на пространствен модел на активите на държавното предприятие Пристанищна инфраструктура и да повиши ефективността на неговата работа. Реализирана е била географска база данни с 140 слоя обекти.

Датекс разказа за проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за подобряване на обслужването чрез развитие на електронно управление в областта на пространствените данни и услуги. В рамките му са били разработени приложения за валидиране на метаданни за геоинформацията в държавната администрация, за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на услуги и др.

ГАП Консулт представи пред публиката участието си в проект за изграждане на  информационна система за управление на риска от климатични промени в Република Малдиви. Държава е особено чувствителна дори към минимални промени в морското равнище, тъй като средната надморска височина на страната е 1,5 м (най-високата е 2,3 м).

Също така, в рамките на събитието Дейтамап показа новости в портфолиото на американската компания Pitney Bowes Software, разработваща решенията MapInfo. Битмап пък представи добри практики и при консултантски услуги в областта на ГИС.

На събитието свои презентации изнесоха представители на Агенцията по гоедезия, картография и кадастър, геодезическата фирма ГИС-София, Военно-географската служба на Министерството на отбраната, Геодезическият факултет на УАСГ, както и Българската геоинформационна компания.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X