Софтуер

Български екип на eCommera създаде платформа от ново поколение

Computer World

Българският офис на eCommera е разработил платформата от ново поколение Fе Framework, която позволява създаването на сайтове с т.нар. адаптивен дизайн и функционалност, като се контролира външният вид на сайта спрямо устройството, през което се разглежда и в същото време се зареждат само необходимите за него ресурси като CSS и JavaScript библиотеки. Това съобщиха на 4 юни от компанията, която е сред водещите доставчици на софтуер за електронна търговия, улесняващ вземането на решения и управлението на поръчки при мултиканални дистрибутори и търговски представителства. eCommera открива офис в България през 2007 г., а екипът в София е най-големият за компанията в световен мащаб, като отчита около 30% ръст на годишна база. В българския офис работят повече от 150 висококвалифицирани софтуерни специалисти.

Според създателите на платформата, Fе Framework ускорява значително процеса на разработка на подобен вид решения и осигурява нужната гъвкавост при последващи промени. Системата дава възможност за създаване на сложни преизползваеми модули, което води до драстично намаляване времето за разработка при нови сайтове, като едновременно се запазва високото качество на крайния продукт.

Едно от ключовите подобрения в платформата е свързано с адаптивността - прецизирането на подаваните ресурси в зависимост от устройствата, които зареждат сайта. Към момента на разработка на Fе Framework не са разпознати други системи, които да предлагат подобно решение, подчертаха от eCommera.

Петър Найденов, архитект „Front Еnd” в eCommera, създател на платформата.„Най-големите предимства на решението са опростеният подход и интуитивният начин на използване, които елиминират нуждата от тежки обучителни процеси и време за адаптация. Ефективната работа с него може да започне буквално от първия ден, коментира Петър Найденов, архитект „Front Еnd” в eCommera, създател на платформата (на снимката) – Вече е факт и първия онлайн проект, създаден на базата на Fе Framework, осъществен за клиент на eCommera от световен ранг. Резултатите бяха изключително положителни .”

Платформата е създадена за около 8 месеца, като в процеса на разработка участва малък екип от софтуерни инженери, както и специалисти от екипа по тестване и осигуряване на качеството (QA) на софтуера на eCommera.

“Платформата предлага изключителна гъвкавост и може да бъде използвана с всяка сървърна технология. При наличие на решение, базирано на Fе Framework, разработчиците могат да променят лесно поведението на сайта или дори да осигурят безпроблемна миграция към друга сървърна технология, без да са необходими големи промени по създадения до момента продукт.

Потенциални потребители на Fе Framework са компании разработчици, които работят интензивно с тежки front end решения и търсят гъвкавост, високо ниво на преизползваем код, модулност и качество на крайния продукт.”, обясниха от eCommera.

Fе Framework бе представена официално като добра практика на конференцията за (уеб) технологии, дизайн и бизнес Bulgaria Web Summit 2014, която се проведе в края на месец май в София с подкрепата и на eCommera.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X