Софтуер

Deloitte: Времената на орязаните ИТ бюджети отминават

Computer World

Александър Главчев

78% от компаниите докладват за увеличени или и запазващи се ИТ бюджети през 2013 г., а останалите 22% са намалили разходите си за технологии. Това е основният извод от ежегодното проучване Deloitte CIO Survey, което компанията провежда сред ИТ и технологични директори. Съкратена информация от него бе представена по верме на конференция, посветена на управлението и автоматизацията на ИТ услуги, организирана от HP Software. Същевременно обаче приоритетите на компаниите в технологична насока продължават да са свързани с бюджетирането. Въпреки че според анализаторската компания времената на орязаните бюджети отминават, натискът и напрежението върху ИТ отделите, както и очакванията към техните ръководители, по-скоро няма да отслабне.

Почти 60 на сто от анкетираните компании докладват, че средствата отиват за поддържане на обичайните дейности и по-малко от половината споделят, че харчат за развитие. 61% от ИТ мениджърите признават, че все още има какво да направят, за да могат да се позиционират като надежден партньор за бизнеса. По думите на Асен Димов, одит съдружник в българския офис на Deloitte, 75 на сто от специалистите разбират как да подкрепят бизнес иновациите, а 35% споделят, че виждат своите отдели като хъбове за иновации в съответните организации.

Според компанията налице са 4 области, в които трябва да бъдат положени услия, за по-успешно партньорство с бизнеса. Сред най-важните стъпки в тази насока е укрепването на вътрешните връзки. Дигитализирането на бизнеса и увеличаването на разходите за технологии извън традиционните ИТ отговорности означава, че мениджърите трябва да изграждат и поддържат взаимоотношения с различни части на организацията и хора на ключови позции. Това трябва да започне с идентифициране на най-полезните връзки, които биха помогнали за развитието на ИТ функциите.

Действието трябва да е на лично ниво, съветват отще от компанията. Успешните CIO-та проактивно разбират гледната точка на своите бизнес партньори и техните очаквания от технологиите и използват тези знания  за изграждане на общи стимули и цели. Бизнес говоренето означава обясняване на технологичните изисквания с използване на бизнес термини. Например, при разговори с финансовия директор е важно да се знае как се изчислява възвръщаемостта от инвестициите, каква е цената за притежание за всяка ИТ услуга и т.н. Хората извън технологиите като цяло не се интересуват особено от облаци, ERP системи и големи данни.

Според Димов всички ИТ мениджъри споделят, че нямат проблем с техническата експертиза, но голяма част от тях признават, че изпитват трудности при намирането на кадри със статегическо мислене (46%), бизнес мислене (52%) и умения за ефективна комуникация (42%).


Deloitte: Времената на орязаните ИТ бюджети отминават

© Computer World, Computerworld.bg

Пет са основните групи решения, които HP Software предлага на пазара, сподели Гюр Недеви, директор продажби в компанията за Централна и Източна Европа и страните от ОНД, по време на конференцията. Първата е управление на ИТ операциите, където основните цели са осигуряване на непрекъсваемост на работата на системите и следене качеството на доставяните услуги да съотвества на очакваничта на вътрешните потребители и клиентите. Втората група касае жизнения цикъл на доставката софтуер – от предварителното планиране, през провеждането на тестове, до управление на самата доставка на крайния продукт. Третата група от решения, предлагани от HP Software, е в насока сигурност, като компанията предлага продукти в насоки като централизиране на съхранението на информация и откриване и пресичане на опити за нерегламентиран достъп до нея. Четвъртата група се базира на закупената през 2011 г. компания Authonomy Corporation, разработваща продукти за анализ на неструктурирана информация. Последната пета група решения е кръстена на друга придобита от HP компания – Vertica Systems, предлагаща софтуер за управление на т.нар. колонни бази данни (column-oriented database).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X