Софтуер

IBM обединява социалните си инструменти под името Connections

Computer World

Александър Главчев

Няколко са основните насоки, в които IBM концентрира усилията си в сферата на съвместната работа и човешките ресурси. Компанията обединява под едно име своите социални и комуникационни инструменти, обяви Мирослав Долапчиев, ръководител отдел "Решения за съвместна работа" в IBS България, по време на организираната на 26 март от компанията конференция Connect 2014 Sofia.

Първата и основна насока е подобряване и уеднаквяване на преживяването във всички канали за комуникация. Затова IBM обединява продуктите свързани със съвместната работа под името Connections. В тази категория попадат продуктите IBM Notes и Domino, които са съответно клиентската и сървърната версия на продукта за електронна поща, и IBM Sametime – решението на компанията за обединени комуникации. Целият пакет Connections може спокойно да бъде наречен корпоративна организационна мрежа със социални елементи, чиято цел е да помага за организацията на работата на служителите.

По думите на Долапчиев, IBM отдавна интегрира технологично продуктите си така, че потребителят да може безпроблемно да преминава от едно в друго решение, в зависимост от необходимата му функционалност, но събирайки всичко под шапката Connections обединението вече е и маркетингово.

На по-късен етап се очаква и изцяло обновяване на интерфейса и логиката на електронната поща - проект, който от IBM наричат Mail Next. Основното в него е прилагането на социална логика за улесняване на консумирането и управляването на голямото количество информация, която много служители получават на своите служебни пощи. Например софтуерът ще извежда на видимо място контактите, с които даденият потребител комуникира най-често, заключавайки, че с тях е и свързана основната част от работата му. Формално продуктът ще се казва IBM Connections Mail и първата му версия за тестване се очаква да бъде готова в края на 2014 г., като в началото ще бъде достъпна само като облачна услуга.

Всъщност от IBM възнамеряват да превърнат облака в основен начин за достъпване до новите решения. Не само задаващото се обновяване на електронната поща, но и бъдещите версии на Connections ще са достъпни първо през облака и чак на следващ етап ще се предлагат за локална инсталация.

Според Долапчиев, едно от основните нововъведения, които се очакват в следващото обновяване на IBM Connections, ще бъде възможността за предоставяне на достъп до корпоративни ресурси на външни лица. Така, ако клиент или партньор трябва да вземе участие в дадена дискусия, той може да получи необходимите права, без за целта компанията да трябва да разполага с още един лицензиран Connections софтуер.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X