Софтуер

Ще проверяваме легитимността на баркодовете и чрез смартфони

Computer World

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съобщи, че за улеснение на потребителите при вземането на решения ще пусне безплатно мобилно приложение, което ще позволи проверка на баркодове и чрез мобилните телефони. Приложението е в процес на разработка.

Новината последва изявление от представител на палатата за случаи на нерегламентирано използване на баркодове. „Това уврежда интересите на коректните фирми и въвежда в заблуждение потребителите за характеристиките на съответните продукти“, съобщи главният секретар на БТПП Васил Тодоров пред народните представители от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм към 42-рото Народно събрание при разглеждането на проекта за промени в Закона за защита на потребителите.

За пресичане на тези некоректни практики и с оглед правилното прилагане на закона от страна на контролните органи, Васил Тодоров настоя да се заложи изрична регламентация на уникалния идентификационен номер, с който се маркират продуктите, и на тази основа да се предвидят санкции при нерегламентирано използване на подобни номера.

Легитимността на даден баркод може да се проверява по всяко време и сега - Съвет GS1 България към БТПП предоставя тази възможност чрез своята уеб страница и сайта на Международната Организация GS1. Всеки, който разполага с достъп до Интернет, може да посети някоя от двете страници и след въвеждане на цифрите от баркода да получи информация за фирмата, притежател на дадения код и за легитимноста му чрез проверка по глобален номер на търговската единица (Global Trade Item Number - GTIN).

Всяка фирма, желаеща да използва баркод по стандартите GS1, може да се обърне към националната организация GS1 и след регистрация в нея, да получи своите идентификационни номера (баркодове) които са уникални за целия свят. Системата за уникална идентификация и маркиране с баркод на стоките се администрира от Международната организация GS1, която тази година празнува 40 години от своето създаване. У нас функциите на национална организация се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X