Софтуер

ERP + BPM –сценарии за надграждане на ERP с BPM

Computer World

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg

Материалът е предоставен от фирма  antipodes ltd

Опитът показва, че има 3 основни начина да се "залепи" BPM за съществуваща вече ERP система:

Сценарий 1: BPM да се използва за автоматизиране само на помощни процеси

Това е най-лесния и безпроблемен начин да се започне. Със сигурност във всяка една организация има процеси, които не попадат в ERP-то. Те могат да бъдат лесно автоматизирани. По същата логика неща, които не работят гладко в ERP-то, могат да бъдат "подсилени" с помощни процеси. Например ако искате да добавите одобрение от 2-ма управителя при размер на фактурата над 1000 лева, няма по-лесен начин това да се случи, отколкото с помощта на BPM.

Сценарий 2: BPM да се използва за изграждане на цялостните процеси, като нещата, които касаят ERP функционалността не се променят.

Това е следващия етап – малко по-смел подход. Тук вече движещо при изграждане на системата стават реалните процеси, като стъпките, които касаят ERP системата се запазват в нея и в нейните интерфейси.

Сценарий 3: Пълна подмяна на процесите и интерфейсите, като ERP остава само за пазене на информацията.

Това е най-смелият подход, но той води до най-добри резултати. Напълно се подменят интерфейсите на ERP системата и тя служи само като трансакционен сървър. В дългосрочен план това води до най-добри резултати, поради причината, че могат да се опростят интерфейсите и времето за обучение на нови служители драстично се намалява.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X