Софтуер

Сигурността, ефективността и бързото достигане до пазара са топ ползите от автоматизираното тестване на софтуер

Computer World

Тихомир Иванов

Българските ИТ компании, други бизнеси и организациите от публичния сектор показват високо ниво на познаване и опит в сферата на осигуряването на качеството на софтуерните приложения, включително по отношение на ползите от автоматизирането на тези процеси. Това показа проучването „Осигуряване на качеството при разработка на бизнес приложения – практики и нагласи в България“, проведено от ICT Media и HP Bulgaria онлайн между 5 и 21 април сред над 260 родни експерти в тази сфера, работещи в 166 уникално идентифицирани организации. Данните бяха представени по време на събитие за осигуряването на качеството и производителността на софтуерните приложения, организирано от HP Software на 23 април в София.

Сред обхванатите участници в проучването най-голям е делът на софтуерните разработчици, които представляват 21% от извадката. С по между 8% и 10% пък са представени експерти и мениджъри по продажби, мениджъри и инженери по осигуряване на качеството и производителността, бизнес анализатори и бизнес мениджъри. Има и по-малко на брой респонденти, които са мениджъри на софтуерен развой, софтуерни архитекти, и информационни директори и директори на сигурността.

Що се отнася до представените организации, най-много от тях (39%) са с фокус върху разработката, тестването и/или внедряването на софтуер. 16% са в сферата на предоставянето на услуги, по 10% са от публичния и финансовия сектор, а 9% работят в областта на телекомуникациите. Също така има доставчици и интегратори на хардуер и мрежови услуги, индустриални производители, застрахователни компании и др.

В тези организации броят на служителите, ангажирани с разработка и/или тестване на софтуер, са между 1 и 10 в 50% от случаите, а в 29% от организациите тези екипи са 11-50 души. При 10% от организациите тези служители наброяват от 51 до 100 души, при 8% – между 101 и 500, а при 2% са над 500.

Най-важните сфери на тестването

от гледна точка на представителите на ИТ компаниите, на други бизнеси и на публичния сектор са тестването за производителност и стрес-тестовете, функционалното тестване, тестването на сигурността и управлението на процеса по тестване и осигуряване на качеството (Quality Assurance, или QA), показва проучването. По-малък брой участници посочиха че смятат за важно или имат нужда да започнат да прилагат или да разширят ръчното тестване.

Също така резултатите от анкетата разкриват, че

най-важните причини за автоматизиране на тестването

на качеството и производителността на софтуера са в три насоки – намаляване на рисковете за бизнеса, свързани със софтуерни проблеми, ускоряване на процеса по пускане на продукти и услуги на пазара и повишаване на ефективността и бързината при различни процеси, като коригиране на софтуерни дефекти, работата на QA експертите и сътрудничеството по проекти. Също така автоматизираното тестване може да помогне и за спазване на вътрешни и регулаторни изисквания, както и за подобряване прозрачността на жизнения цикъл на проекти.

Една от добрите новини от проучването е, че общо

64% от респондентите винаги провеждат софтуерни тестове

като част от наложения при тях процес за осигуряване на качеството. Само при компаниите, чиято основна дейност е в сферата на разработката и/или тестването на софтуер, този процент е дори още по-висок – 78%. Но се забелязва и че 22% от всички участници са отговорили, че тестват само при необходимост и разчитат най-вече на коментарите на потребителите. За съжаление, това важи и за 17% от представените в проучването ИТ фирми.

Друга интересна разлика е, че

ИТ фирмите много по-бързо се справят, ако трябва да сменят един ред код

по софтуерен проект и да приложат промяната в продукционна среда. За под четири часа това постигат 47% от тях, докато по същия начин се справят едва 23% от всички останали организации в проучването. За по-малко от един ден пък успяват да постигнат това по 28% и от ИТ фирмите, и от всички други организации. Драстични разлики обаче отново се наблюдават с удължаването на този срок. За от един ден до една седмица се справят 16% от ИТ и 29% от останалите организации, а над една седмица е необходима на 9% от ИТ и на цели 20% от останалите организации. Очевидно е, че организациите, които не са фокусирани специално в разработването и/или тестването на софтуер, се справят значително по-бавно от специализираните фирми, но и при немалко от вторите все още се забелязват доста бавни реакции.

Друга разбивка, свързана отново с промяната на един ред код, съпостави способностите на фирми с до 50 и с над 50 служители, ангажирани с разработване и/или тестване на софтуер. При нея стана ясно, че

размерът има значение

и че „Давид“ е забележимо по-бърз от „Голиат“. За под четири часа се справят 34% от малките и 23% от големите екипи, а за под един ден могат да реагират 31% от малките и 20% от големите екипи. При удължаване на срока преднината на „Давид“ се увеличава допълнително. За между ден и седмица се справят 21% от малките и цели 37% от големите екипи, а за повече от една седмица това могат да направят 15% от малките и 20% от големите екипи.

Рикардо Санна, експерт от НР в сферата на решения за oсигуряване на качеството на софтуерaРикардо Санна, експерт от НР в сферата на решения за oсигуряване на качеството на софтуерa с фокус върху Европа, Близкия изток и Африка, сподели данните и от по-мащабно, международно проучване на Forrester Research – Five Ways to Streamline Release Management – от 2011 г., в което е бил зададен същия въпрос за промяната на един ред код. Отговорите никак не изглеждат добре – едва 7% са посочили, че могат да направят това в рамките на четири часа, а 11%, че могат да се справят за до един ден. Цели 39% са отговорили, че биха имали нужда от между ден и седмица, а останалите 45% от отговорите са разпределени в периоди от между една седмица и един месец до над три месеца.

Проучването в България показва още, че у нас

все по-забележимо се използват съвременни модели и подходи,

като публични облачни услуги за тестване и развой – това правят 19% от всички участници и 17% от представените ИТ компании.

Аутсорсингът на процесите по тестване и осигуряване на качеството също далеч не е непознато явление в България, като по-често към изнасяне пристъпват не-ИТ организации, което е логично.

В допълнение голям брой български организации използват гъвкави методики за управление на процесите си по разработка на софтуер (Agile Scrum. Agile, Agile Kanban), като важи с особена сила за ИТ компаниите.

Друг модел, който е популярен сред всички организации, е Waterfall (или подобен).

Гур Недиви, Мениджър в HP Software за Югоизточна Европа, обърна внимание, че сред водещите софтуерни приоритети на компаниите в Европа и Северна Америка с 1000 или повече служители са именно разширяването на употребата на облачни услуги и гъвкави методологии, според Forrsights Business Decision-Makers Survey. Други водещи приоритети са обновяването на пакетирани приложения, модернизирането на ключови стари приложения, консолидирането или рационализирането на корпоративен софтуер и инвестирането в мобилни приложения и устройства. И всичко това е тясно свързано с осигуряването на качеството и тестването на софтуера, подчерта той.

На конференцията присъстваха около 100 експерти от банки и финансови институции, телекоми и компании за софтуерна разработка със звена за тестване на приложения и услуги. Гост бе и Рикардо Санна, експерт от НР в сферата на решения за oсигуряване на качеството на софтуерa и отговарящ за Европа, Близкия изток и Африка.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X