Софтуер

ISTA 2012 се проведе с много нови елементи и партньори

Computer World

Тихомир Иванов

Днес компаниите повече от всякога обръщат внимание на възможностите за автоматизация на софтуерните тестове, за да подобрят ефективността на тестовите си процеси. Целта е както да се намалят разходите за тестване, така и да бъде увеличена скоростта на доставяне на продукти и иновации на пазара. Пресен пример за това е Canonical, чийто QA (quality assurance) координатор Николас Скагс обяви преди месец, че Ubuntu ще премине към нов график за излизане на нови версии, който ще сложи край на алфа тестовете и ще намали броя на изданията на една версия на операционната система до едно в бета фаза и едно финално. Една от причините за промените е, че в развойния процес на Ubuntu все по-често се използва автоматизирано тестване.

За да уловят тази тенденция и да й дадат допълнителен тласък в България, през 2011 г. пет софтуерни компании и агенцията за маркетинг и корпоративни комуникации New Approach организираха в София първата за страната конференция, посветена специално на автоматизацията на софтуерното тестване – ISTA (Innovations in Software Testing Automation). И тъй като събитието генерира силен интерес и привлече 220 посетители, тази година то бе повторено на 22 ноември и привлече още повече посетители – над 350 софтуерни инженери, като заедно с това се проведе с двойно повече презентации и с почти 20 лектори.

Конференцията отново бе организирана от компанията за маркетинг и корпоративни комуникации New Approach, но тази година кръгът на партньорите е значително разширен. През 2011 г. той включваше Experian, Infragistics, Musala Soft, SAP Labs и VMware, а сега към тях се присъединиха Axway, Cisco Systems, eCommera, Skrill и Telerik.

Освен това на ISTA 2012 всички презентации са на английски, т. е. вече конференцията привлича и чуждестранни посетители. Една от целите на организаторите за тазгодишното издание бе именно то да стане не само по-голямо, но и международно.

Конференцията имаше и друга интересна новост – т. нар. Hands-on Labs. Това бе паралелна уъркшоп програма в отделна зала, фокусирана върху задачи и решения от практиката – тестване на RESTful уеб услуги, аспектно ориентирано програмиране, автоматизация от край до край на мултиплатформено GUI тестване и тестване за пробиви в сигурността.


ISTA 2012 се проведе с много нови елементи и партньори

© Computer World, Computerworld.bg

Презентациите от основната програма пък включваха широк кръг от теми, посветени на актуалните стандарти в разработката и доставката на софтуер и ролята на автоматизираното тестване в процеса по осигуряването на качеството и удовлетвореността на потребителите. Участниците в конференцията научиха повече за това как да проверят сигурността и нивото на защита в софтуерните приложения, как да тестват мобилни приложения за iOS, уеб базирани услуги, потребителски интерфейс, производителността на Flex приложения и др.

Адресируемият пазар на решенията за автоматизация на софтуерното тестване постоянно расте,

изтъкна Радослав Николов, вицепрезидент в SAP Labs България. Той обаче добави, че пазарът се и развива и софтуерът трябва все по-често да бъде тестван за различни работни средни – локални, облачни и мобилни. „Виждаме ясно как софтуерът за инсталация на място се движи към облака, откъдето се насочва към мобилна употреба“, каза той.


ISTA 2012 се проведе с много нови елементи и партньори

© Computer World, Computerworld.bg

Между 2011 г. и 2015 г. глобалните приходи от бизнес софтуер за локална инсталация ще разширят със 17% до $83 млрд., посочи Радослав Николов. Тази сума е внушителна, но не по-малко внушителен ще бъде скокът от огромните 457% до $39 млрд. при мобилния бизнес софтуер, а при облачния софтуер ръстът ще е от 80% до общо 27 млрд.

Това води до редица предимства, като оптимизация на модела на разходите, достъп за потребителите отвъд VPN и по-бързо предоставяне на иновации на пазара.

И както има софтуер за тестване, така има и софтуер за тестове, като във втората категория от известно време има тенденция тестовете да се правят в облачна среда, където приложенията и ресурсите биват предоставяни при поискване. До неотдавна QA или ИТ отделите трябваше да закупуват сървърни мощности, а това очевидно е скъпо и не особено гъвкаво и бързо начинание. А в облака специалистите по софтуерно тестване могат много бързо и значително по-евтино и ефективно да разполагат с изчислителните ресурси, от които се нуждаят, при това само за определено време.

От Ovum казват в новия си доклад „2013 Trends to Watch: Software Development and Lifecycle Management“, че горещите тенденции в сферата на софтуерния развой са именно софтуерното тестване/QA (quality assurance), облачните изчисления, мобилните технологии и гъвкавата методология и т. нар. DevOps (разработка и операции – метод за софтуерен развой с акцент върху комуникацията, сътрудничеството и интеграцията между софтуерните разработчици и инженери, QA специалистите и другите технически лица).

„Технологиите за облачна разработка ще продължат да печелят популярност през 2013 г. Ovum очаква по-широко приемане от страна на компаниите и по-силен фокус от вендорите по отношение на платформените възможности. DevOps ще бъдат от решаващо значение за доставянето на облачно базирани приложения, особено чрез автоматизация на оперативните процеси“, гласи докладът.

Лекторите на ISTA 2012 бяха водещи специалисти в областта, част от екипите на някои от най-големите софтуерни компании в България: Таня Стоянова, Георги Димитров и Радослав Николов (SAP Labs Bulgaria), Ангел Тодоров (Infragistics), Димитър Костов, Александър Стоянов, Радослав Ковачев и Ивайло Иванов (VMware Bulgaria), Николай Тодоров и Хараламби Хараламбиев (Musala Soft), Александър Савовски (eCommera), Димитър Димитров (Experian), Николай Манчовски и Радостин Цанев (Cisco Systems), Aнгел Тодоров и Николай Гоговски (Axway), Емануил Славов (Skrill), Павел Панков и Мирослав Щилиянов (Telerik).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X