Софтуер

Стоун комютърс и ОмегаСофт си партнират в нова услуга за бизнес клиенти

Computer World

Родните компании Стоун компютърс и ОмегаСофт пуснаха съвместен продукт - онлайн версии на популярните продукти Омекс 2000 за системи за управление на персонала и изчисление на работната заплата. Софтуерът ще се предлага в три версии - Омекс 2000 Light Online, Омекс 2000 Standard Online и  Омекс 2000 Professional Online.Омекс 2000 е съвременна интегрирана програмна система за автоматизация на дейностите на отделите „Работни заплати”, „Персонал” и „Човешки ресурси” за всички типове предприятия, без значение на формата на собственост и системата на заплащане.

От двете компании споделят, че новият продукт предлага гъвкава, многоезична, многофирмена и многовалутна система, изградена на основата на трислоен модел и съобразена както с честите промени в трудовото и социалното законодателство в страната, така и с бързото развитие на компютърните технологии. Омекс 2000 е реализирана на модулен принцип и включва като основни модули Заплати и Кадри и допълнителните модули Администратор, Експортер, Сделно заплащане, Счетоводен интерфейс, Платежни документи.Системата дава възможност за обработка на трудовите възнаграждения и управление на кадровата информация.

Програмата е подходяща и за връзка с финансови и банкови системи, обработка на масови плащания, печат на платежни нареждания, както и връзка със счетоводни и ERP системи.За по-голяма сигурност, Омекс 2000 предлага администриране на правата за достъп до различните менюта, функции и бази данни (фирми), като съхранява всички действия на потребителите. Различните функционалности като „Автоматичен Импорт/Експорт на данни”,  „Щатно разписание”, „Изпращане на електронни документи”, „Връзка с пропускна система” и двуезичен модул  „B-Ling” спомагат за ефективността на работата с програмата.

Омекс 2000 Online  работи с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата, без това да нарушава  целостта на информацията. Онлайн версиите пък дават възможност да се работи от всяко място, по всяко време и без технически проблеми, твърдят от Стоун компютърс и ОмегаСофт.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X