Софтуер

Най-масов в леката, тежката промишленост и транспорта е ERP, счетоводният и ТРЗ софтуер

Computer World

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X