Софтуер

Global Consulting и Informatica представиха предимствата на ILM и MDM

Computer World

Тихомир Иванов

Масимо Миацето, Informatica, и Димитър Джендов, Global Consulting

На 22 март Global Consulting и Informatica проведоха конференцията „Успешен бизнес с решенията на Informatica“, на която бяха представени продуктите на калифорнийската компания за управление жизнения цикъл на информацията (ILM) и за управление на мастър данните (MDM).

В началото на събитието Масимо Миацето, мениджър „Продажби“ за Европа, Близкия изток и Африка в Informatica, съобщи, че миналата година е била силна за компанията, чиито приходи скочиха от малко над $500 млн. през 2009 г. до $650 млн. през следващите 12 месеца. За последните 5 години вендора може да се похвали със среден годишен ръст на приходите от 20%. „Растем по отношение на служителите, партньорите и най-вече на клиентите“, заяви той, посочвайки в презентацията си, че Informatica вече дава работа на над 2125 души и разполага с повече от 400 партньора и 4200 потребителя, от които 84 са във Fortune 100.

Informatica Application ILM

Informatica Application ILM (Information Lifecycle Management) има три различни компонента – Data Archive, Data Subset и Data Privacy. Най-общо това, за което се използва, е намаляването на разходите за приложения, съхранение и сървъри, докато същевременно се подобрява производителността или поне поддържа възможно най-добра“, обясни Тиери Удо, старши консултант „Продажби“ за Европа, Близкия изток и Африка в Informatica.

Елементът Data Archive пренася стара или неактивна информация към по-евтини системи, където обаче тя си остава постоянно достъпна.

Data Subset създава и актуализира по-малки копия на продукционни бази данни с цел тестване и развой.

Data Privacy пази чувствителната информация в непродукционни среди.

В една система с времето се натрупват все повече неактивни данни, които обаче трябва да съхранявате. И колкото повече информация държите в системата, толкова по-малко производителна става тя. Така, за да поддържаме производителността купуваме нови сървъри, сторидж и т. н“, посочи Тиери Удо. Точно в такива ситуации може да помогне Informatica Application ILM, премествайки неактивните данни към друга, по-евтина система за съхранение. Така се свиват разходите за сторидж, RDBMS лицензи и персонал, както и усилията за поддържа и съвместимост на информацията и рисковете за сигурността, докато в същото време се увеличава производителността.

Data Archive

Тиери Удо обърна внимание на това, че архивирането е метод за изнасяне на фирмени данни от продукционни бази данни и не е синоним на бекъп, възстановяване след бедствия, мироринг и хранилище за данни.

Има два метода за архивиране – файлов и такъв с база данни.

При първия транзакционните данни от продукционната база данни се прехвърлят към архивна база данни, която може да е и онлайн, като съхраняваната там информация може да бъде възстановявана и достъпвана през Seamless Access Layer. Важно е да се отбележи, че архивната база данни не реплика на продукционната база данни, тъй като съдържа само транзакционна информация, а също така може само да бъде четена, но не и променяна. Съхраняваните там данни обаче си остават със своя оригинален формат, имена и пр. Също така архивната база данни може да стои на който и да е сървър.

При файловия метод се взема информацията от продукционната база данни и се вкарва в компресиран архивен файл, който продължава да бъде достъпен и да може да предоставя цялото си съдържание. Оптимизираният файлов архив е с високо ниво на компресия, не може да бъде модифициран, не е нужно да претърпи декомпресия преди да се търси в него и може да се достъпва от SQL и рипортинг инструменти на трети страни.


Global Consulting и Informatica представиха предимствата на ILM и MDM

© Computer World, Computerworld.bg

Възможно е да се направи и комбинация от двата метода, при която определена информация постъпва в архивната база данни и след изтичането на период от време, дадени нужди или изисквания, тя се компресира във файл.


Global Consulting и Informatica представиха предимствата на ILM и MDM

© Computer World, Computerworld.bg

Data Subset

Този компонент смалява отпечатъците на непродукционните среди и намалява времето за копиране на непродукционни копия. Също така скъсява циклите за тестване и развой и увеличава скоростта при тези две дейности, което позволява повече цикли да съществуват в един период от време.

Това, което обикновено правим с клиентите си, е да им предоставим анкета с всички релевантни индикатори – колко големи са вашите бази данни, как прогнозирате растежа им. След това обработваме отговорите и обясняваме как ще се спести с Data Subset. Тук има директна възвръщаемост на инвестицията, която е много лесна за обясняване“, заяви Тиери Удо.


Global Consulting и Informatica представиха предимствата на ILM и MDM

© Computer World, Computerworld.bg

Data Privacy

Informatica осигурява защитата на чувствителната информация в непродукционни среди чрез метода Data Masking, с който се трансформират данни така, че да изглеждат реалистични, а всъщност са фалшиви, но все пак се запазват техните свойства. Така информацията остава релевантна и смислена, запазва се в оригиналната си форма и се запазват връзките между отделните данни. Този процес не е обратим и по това се различава от криптирането.


Informatica MDM

Управлението на мастър данни (Master Data Management, MDM) е процес, чрез който се премахват непълните, неверни или дублирани версии на една и съща критична бизнес информация в рамките на организацията, за да се достигне до единен и актуален формат, съдържащ максимално верни данни.

Например в три различни системи може да има различна информация за един и същи клиент, която чрез MDM може да бъде обединена и анализирана така, че да остане само един верен вариант на информацията и да се направи евентуална връзка между този и други потребители, ако те са са свързани помежду си.

MDM е място, където можете да управлявате, съхранявате и откривате информация за дадени елементи. Едно място“, подчерта Тиери Удо.

Използването на Informatica MDM преминава през 9 стъпки:

  • достъп;

  • откриване – откриване и документиране на аномалиите в данните, определяне на проблемите относно целостта, точността и повтаряемостта на информацията, определяне на модела на мастър данните;

  • моделиране – създаване на модела на мастър данните;

  • изчистване – премахват се ненужните елементи от информацията;

  • разпознаване – идентифицират се дублиращите се данни и записи; възможните дублажи, които не могат да се определят автоматично, се преглеждат ръчно;

  • решаване – съставя се един, възможно най-богат „златен“ запис чрез компилиране на откритите дублажи, но се запазва историята и списък с промените;

  • свързване – установяване на връзки между отделните записи (например семейна връзка между двама потребители);

  • управление – ръчно решаване на възникналите проблеми, които не може да се решат автоматично;

  • доставяне – при тази стъпка вече мастър данните могат да се достъпват в бизнес приложенията.


Global Consulting и Informatica представиха предимствата на ILM и MDM

© Computer World, Computerworld.bg

Със задоволство трябва да заявя, че имаме изключително силен екип по въпроса. Разбира се, не знаем всички възможности, които Тиери днес показа, но сме в процес на непрекъснато обучение на нашия екип“, коментира Димитър Джендов, управител на Global Consulting.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X